Menu

Lokale og Anlægsfonden har bevilliget HIC støtte på 3,0 mio. kr. til opførelsen af den nye klubbygning

image
Bestyrelsen
17. juni 2020 kl. 13:04
Et kæmpe ønske i HIC er i dag stort set faldet på plads, da Lokale og Anlægsfonden med en bevilling på 3,0 mio. kr. har sikret det økonomiske grundlag for opførelsen af den nye klubbygning.

HIC har netop modtaget den mest fantastiske melding, da Lokale og Anlægsfonden har bevilliget 3,0 mio. kr. til opførelsen af ny klubbygning til HIC. Det betyder at projektet bliver realiseret, og alle HIC'ere kan se frem til gode faciliteter med omklædningsrum særlig indrettet til piger og kvinder, den nødvendige plads til bolde og udstyr samt ikke mindst et motionslokale.

En kæmpe tak fra HIC til Lokale og Anlægsfonden, og selvfølgelig også til de politikere i Albertslund kommune, som tidligere har bevilliget støtte på 6,0 mio. kr. Samtidig en tak til de kommunale medarbejdere, som på kompetent og ekstraordinær vis har bidraget til udvikling af bygningen, så den kan godkendes med alle de begrænsninger, som HIC's placering i den grønne kile giver.

En helt særlig tak til de repræsentanter fra pige- og kvindeholdene, hvis engagerede indsat i arbejdet med udviklingen af den særlige indretning af omklædningsrummene, i høj grad er årsagen til Lokale og Anlægsfondens flotte bevilling.

Nu kaster vi os over det videre forarbejde med at fintegne bygningen, ligesom vi i tæt samspil med Albertslund kommune for alvor skal sætte gang i planlægningen af det videre forløb, frem mod at vi i HIC kan tage bygningen brug - og dermed få grundlaget til en fortsat spændende udvikling af klubben.

HIC skal fortsat bidrage med at skaffe den sidste del af finansieringen af bygningen, hvor vi glæder os de flotte beløb, som vi allerede har modtaget i vores indsamling. Vi håber at endnu flere vil give et bidrag stort som mindre, da også bidrag på 50 kr. er mere end velkomne. Bidrag til HIC's indsamling til klubbygningen kan indbetales via https://www.dbu.dk/klubservice/fundraising/gaveindsamling/…

Læs her pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden om deres bevilling til HIC.

Luk