Menu

Foto og Video

image

Det kræver IKKE samtykke fra spillere, trænere og/eller dommere at videofilme eller fotografere en kamp, MEN det er en databeskyttelsesmæssig ret for alle de deltagende parter, at de skal have muligheden for at sige nej.

Man må også gerne offentliggøre videooptagelse og foto's af kampe på f.eks. sociale medier.
HIC er opmærksom på følgende:

  • Man skal oplyse alle implicerede parter om, at det vil blive offentliggjort.
  • Alle spillere, dommere, trænere eller lign., der optræder i videooptagelsen, skal have mulighed for AT SIGE NEJ, såfremt de ikke ønsker at videooptagelsen offentliggøres.
  • Hvis man har lagt videooptagelsen op på de sociale medier og/eller DBU's platform, og der er én eller flere af de implicerede parter, der ønsker at få det slettet igen, så SKAL man slette det fra nettet uden unødigt ophold.

Når der er tale om børn og unge, er HIC særligt opmærksom og udviser ekstra beskyttelse, da denne gruppe måske ikke er helt så klar over de eventuelle konsekvenser af en eventuel offentliggørelse.

DBU har skrevet ind i den generelle privatlivspolitik (som fremgår af fodboldpasset), at videooptagelser og fotografering af kampe kan forekomme, så spillere, dommere, trænere m.m. er gjort opmærksomme på det, MEN den respektive klub skal stadig oplyse om, at der foretages videooptagelse af kampen.

HIC er endvidere opmærksom på følgende:

  • hvor længe de opbevarer videooptagelserne (de skal slettes, når optagelsen ikke findes relevant længere)
  • ved indsigtsbegæringer skal videomaterialet udleveres, men klubben skal sørge for at sløre alle andre parter end den registrerede, der anmoder om indsigten
  • klubben skal huske at få skrevet denne form for behandling af personoplysninger ind i deres artikel 30-fortegnelse (GDPR fortegnelse over behandlingsaktiviteter)

Kilde: dbusjaelland.dk

Luk