Menu

Nybyggeri

En kæmpe tak fra HIC til Lokale og Anlægsfonden for støtten på 3,0 mio. kr, og selvfølgelig også til de politikere i Albertslund kommune, som tidligere har bevilliget støtte på 6,0 mio. kr. Samtidig en tak til de kommunale medarbejdere, som på kompetent og ekstraordinær vis har bidraget til udvikling af bygningen, så den kan godkendes med alle de begrænsninger, som HIC's placering i den grønne kile giver.

For HIC har det sociale liv altid været en central del af klubben. Klubhuset med tilhørende stor terrasse er glædeligt godt besøgt, og vi har løbende fokus på at videreudvikle vores tilbud og aktiviteter som udgør grundlaget for vores velfungerende klubliv.

En anden vigtig dimension omkring det sociale liv i HIC er omklædningsrummene, hvor medlemmerne samles holdvis før og efter kamp og træning. Her møder alle hold dog voldsomme forhindringer, da mange må klæde om sammen, og særligt vores pige/kvindehold beklager sig med rette over ringe omklædningsmuligheder, ligesom vores omklædningsrum ikke imødekommer de behov, som forskning viser, har stor betydning for piger/kvinders idrætsdeltagelse.

Dette medfører at både børn og voksne fravælger at klæde om i HIC – hvilket direkte forringer det sociale liv i HIC, som særligt i fastholdelsen af medlemmerne er en kæmpe udfordring. 

Luk