Menu

Årenes HIC'ere

I årene 2020 og 2021 blev der ingen kåringer, da vi var nedlukket i flere perioder grundet Covid-19

Årets HIC'ere (2004-nu)

År 2004
ingen img
Ib Frederiksen
År 2005
profilepic
Jacob Lykke Bruun
År 2006
profilepic
Søren Høegh
År 2007
profilepic
Bo Thomas Rasmussen
År 2008
profilepic
Rasmus Petersen
År 2009
profilepic
Jan Gluch
År 1986, 2010
profilepic
Gert Kornum
År 2012
profilepic
Allan Nielsen
År 2013
profilepic
Morten Ulrik Kristensen
År 2014
profilepic
Carsten Holst Hansen
År 2015
profilepic
Tina Elsborg Larsen
År 2015
profilepic
Marianne Burchall
År 2016
profilepic
Peter Dehn Dohlmann
År 2017
profilepic
Henrik Bredfeldt
År 2019
profilepic
John Erdmann Bødker
År 2022
profilepic
Daniel Holsmose
År 2023
profilepic
Jesper Væver Petersen
År 2023
profilepic
Thomas Larsen
År 2023
profilepic
Martin Thornbjerg Nielsen
Luk