Menu

HIC et kæmpe skridt tættere på drømmen om en ny klubbygning

image
Bestyrelsen
04. oktober 2017 kl. 17:39
Den meget trange plads i særligt omklædnings- og boldrum samt fitnesslokalet har igennem flere år været været en kæmpe udfordring i HIC. Men Albertslund kommune har glædeligt bevilliget 4,0 mio. kr. til en ny klubbygning, hvor HIC dog fortsat skal finde yderligere penge, for at dette kæmpe løft til klubben bliver en realitet

I vinteren 2017 gennemførte vi i HIC med assistance fra DBU en velbesøgt visionsworkshop. Her gav spillere, trænere og ledere fra alle dele af HIC input til, hvordan vi kan udvikle HIC, og dermed gøre klubben endnu bedre for alle medlemmer. Et stort fokusområde var de fysiske rammer, som i dagligdagen er en konstant begrænsning, hvor trænere og spillere nærmest står på tæerne af hinanden, hvilket af mange opleves som en besværlig hindring. Særligt manglende plads i omklædningsrum, depot/boldrum og fitnesslokale var udfordringer, som trænere og spillere tilkendegav, er en trussel for den positive udvikling af HIC.

For HIC har det sociale liv altid været en central del af klubben. Klubhuset med tilhørende stor terrasse er glædeligt godt besøgt, og vi har løbende fokus på at videreudvikle vores tilbud og aktiviteter som udgør grundlaget for vores velfungerende klubliv. En anden vigtig dimension omkring det sociale liv i HIC er omklædningsrummene, hvor medlemmerne samles holdvis før og efter kamp og træning. Her møder alle hold dog voldsomme forhindringer, da mange må klæde om sammen, og særligt vores pige/kvindehold beklager sig med rette over ringe omklædningsmuligheder, ligesom vores omklædningsrum ikke imødekommer de behov, som forskning viser, har stor betydning for piger/kvinders idrætsdeltagelse. Dette medfører at både børn og voksne fravælger at klæde om i HIC – hvilket direkte forringer det sociale liv i HIC, som særligt i fastholdelsen af medlemmerne er en kæmpe udfordring. 

På baggrund af ovennævnte forhold og forarbejde, har vi i HIC igangsat et arbejde for at afdække mulighederne for at forbedre vores faciliteter. Til dette fik vi glædeligt støtte fra Albertslund Kommunes Idrætsråds pulje til forbedring af byens idrætsfaciliteter, hvorfor vi har haft et arkitekt- og ingeniørfirma til at vurdere mulighederne i HIC. Rådgiverfirmaet Jens-Peter Madsen har haft fokus på den gamle omklædningsbygning af gasbeton fra slutningen 1980’erne, der på flere områder er både nedslidt og utidssvarende, og samtidig har et ekstremt højt energiforbrug og er dyr at vedligeholde.

Det er rådgiverfirmaets vurdering, at den gamle omklædningsbygning ikke vil kunne moderniseres og udbygges, så den vil kunne rumme forbedrede omklædnings- og fitnessfaciliteter. Rådgiverfirmaet foreslår i stedet en nedrivning, og opførsel af en klubbygning med kælder, stue og første sal. Omgivelserne vurderes at kunne rumme sådan en bygning, hvilket lokalplanen for matriklen også giver mulighed for.   

Det er rådgiverfirmaets forslag, at en ny klubbygning vil kunne indeholde boldrum, vaskeri, depot og teknikrum i kælderplan, 2-3 store tidssvarende omklædningsrum i stueplan samt multilokale til bl.a. fitness på første salen. Derudover har rådgiverfirmaet kreativt foreslået udnyttelse af tagfladen til en tagterrasse, samt gavlene i stueplan til ophængning af udendørs fitnessredskaber. Mindst det ene af de store omklædningsrum er særligt tiltænkt piger og kvinder, med en indretning der særligt tilgodeser deres ønsker. Den ny klubbygning tænkes naturligvis opført som en lavenergibygning, samt opført i materialer og et ydre, som er indpasset både de øvrige bygninger og de grønne omgivelser med skoven som nabo.                                         

Bestyrelsen har henover de seneste måneder har dialog med Albertslund kommune og politikerne om HIC's aktuelle behov for forbedrede fysiske rammer. Vi er blevet mødt med stor forståelse, og respekt for det store arbejde der udføres på tværs af hele HIC til glæde for mange Albertslundborgere. HIC foreslog en plan, hvor Albertslund kommune bidrager med en markant del af  finansieringen til opførsel af en ny klubbygning, mens HIC er klar til at arbejde for at skaffe de resterende penge.

I Albertslund kommune blev der i går indgået aftale mellem SF, De Radikale, Konservativt Folkeparti samt Socialdemokraterne om kommunens budget for 2018. Her er der afsat 4,0 mio. kr. til en ny klubbygning i HIC. HIC er ubeskriveligt taknemmelige for denne beslutning, særligt da alternativet formodentlig havde været et behov for at reducere aktiviteterne i HIC. 

Nu venter der hele HIC en stor opgave, da en realisering af HIC's drøm om en ny klubbygning koster omkring 7,5 mio. kr., hvorfor HIC skal skaffe de resterende penge. Dette håber vi lykkes gennem tilskud fra fonde, sponsorer og venner af HIC, ligesom HIC også kommer til at bidrage med et stort beløb fra klubkassen. Bestyrelsen har allerede igangsat arbejdet med denne vigtige og store opgave, hvor vi håber at mange HIC'ere og folk med hjerte for klubben vil bidrage. Gode forslag om mulige finansieringskilder modtages med kyshånd af bestyrelsen og hele HIC.

Men lige nu glæder vi os over, at første step i drømmen om en ny klubbygning er faldet på plads.

Luk