Menu

HIC et kæmpe skridt nærmere realiseringen af løsningen på behovet for forbedrede klubfaciliteter

image
Søren Burchall
30. oktober 2019 kl. 16:20
Albertslund kommune har offentliggjort aftalen om budget for 2020, hvor der glædeligt er fundet midler til at støtte etableringen af en ny klubbygning, som vil give den nødvendige forbedring af omklædnings- og depotpladsen.

HIC har det seneste år været i en fastlåst situation, da det nyskabende og visionære projekt fra rådgiverfirmaet Keingart med en nye klubbygning til HIC var støt på forhindringer grundet planmæssige forhold og tilhørende begrænsede muligheder for at opnå den nødvendige medfinansiering fra eksterne fonde. Men udsigten til en begrædelig men nødvendig reduktion af medlemstallet i HIC, er nu blevet afløst af kæmpe glæde og tro på spændende fremtid for HIC, da et flertal i kommunalbestyrelsen i Albertslund kommune i aftalen om kommunens budget, har afsat ekstra op til 2 mio. kr. til etableringen af en ny klubbygning.

HIC skal fortsat bidrage med 2-3 mio. kr. for realiseringen af den bedst mulige nye klubbygning, der skal etableres som erstatning for den udtjente hvide omklædningsbygning. Den nye klubbygning forventes at indeholde 3 lækre og nyskabende omklædningsrum særligt målrettet HIC mange pige- og kvindespillere, samt en markant forbedring af faciliteterne opbevaring af udstyr mm. Den endelige tegning og indretning af klubbygningen skal endeligt afklares – men udgangspunktet vil blive det spændende projekt fra Keingart.

kein

HIC vil nu med glæde kaste os over arbejdet med at fremskaffe den nødvendige medfinansiering, hvilket vil ske med kontakt til relevante fonde, direkte økonomisk bidrag fra HIC samt ikke mindst forskellige former for indsamling blandt alle medlemmer og venner af HIC. Dette arbejder falder sammen med HIC’s kommende 100 års jubilæum, så der venter HIC et ualmindeligt spændende 2020.

En kæmpe tak til alle involverede politikere i Albertslund kommune, der trods et udfordrende budget, har anerkendt HIC’s behov og bevilliget det nødvendige ekstra tilskud til klubbygningen.

Luk