Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 5 oktober 2022

image
Daniel Holsmose, Bestyrelsen
12. oktober 2022 kl. 08:17

Referat af bestyrelsesmødet den 5 oktober

Deltagere: Tina Larsen, Stine Skov Jensen, Søren Burchall, Anders Fabild, Nils Vibe, Jens "Pist" Mortensen, Nicolai Hermansen, Daniels Holsmose

Fraværende: Rasmus Thøning, John Bødker og Morten Ulrik Kristensen

Referent: Daniel Holsmose

 

  • Opfølgning på træningsplan for den første del af vintersæsonen

 

Vintertræningstiderne er nu fastlagt til og med uge 2.

Fra vinteren 2023 til kunstbanen hos BS72 stå færdig, hvilket gerne skulle give nogle flere banetider til HIC.

 

  • Opfølgning på ny klubbygning – erfaringer og ønsker til tiltag – herunder mulig opsætning af logo og tekst på facaden mod vejen

Klubbygningen har nu været i brug noget tid og den lever helt op til vores forventninger.

Kommunen arbejder på at få justeret/optimeret på ventilation og rum temperaturerne.

Der er udfordringer med fugt udtrækninger i fundamentet ved fitness rummet, dette er der opmærksomhed på.

Bold + vaskerum fungerer rigtig godt – Nicolai laver sammen med Niels et oplæg på hvordan vi bedst kan få lavet nogle ”vaske regler” for holdene.

Fitness rummet vil kunne benyttes af alle medlemmer af HIC – dette vil koste et éngangsbeløb på 150kr. for at få brik og dermed adgang til dette.

Man kan blive fitness medlem til én pris på 550 kr. halvårligt + éngangsbeløbet på 150kr. for brik adgangen.

Bestyrelsen har fået ét tilbud på at få opsat logo + tekst på den nye klubbygning (endegavl), prisen på dette vil være omkring 31.000 + moms – der indhentes ét tilbud mere.

 

  • Drøftelse af muligt forsøg med honorering af ungtrænere

Der er stor vækst i ungdomsafdelingen og vi mangler derfor hjælpere til en del af holdene – ungdomsudvalget laver ét oplæg til bestyrelsen om hvordan de mener at vi bedst kan løse denne positive udfordring.

Dette betyder samtidig stort pres på banerne – der kigges ind i optimering af bane pladsen.

 

  • Status på kontingentbetalinger og økonomien generelt

Pt. er vores kassebeholdning ca 1.4 mio. DKK - den var ca. 1,6 mio. DKK da vi startede året.

Altså er vi stadig rustede til de regninger der skulle komme i forbindelse med byggeriet og fitness rummet.

 

  • Kontingent - det nye system

Langt størstedelen har taget godt i mod det nye system, hvilket er super dejligt. håndteringen af dette er meget nemt nå det først kører. 

Indtil videre har 299 betalt igennem det nye system (243.400 kr.)

Udover dette har 74 betalt ved manuel bank overførsel.

Enkelte har givet udtryk for at de ikke ønsker at tilmelde sig "abonnementet", mens andre skyldes at de blev meldt ind sent, eller at deres mail ikke var korrekt i kluboffice til at starte med. 

Således mangler 75 medlemmer stadig at betale kontingent, hvilket svarer til ca. 50.000 kr.

 

  • Diverse

 Ungdomsudvalget er på vej med en velkomstfolder som skal omdeles til alle nye samt mulige nye medlemmer, samt ligge på HIC´s hjemmeside.

Café udvalget kigger ind i omkring mulighederne for at erstatte glas flasker med dåser i stedet.

Vores leverandør på en del slik - Slikboden.dk er skiftet ud med Sweetspot.me som giver nogle gode rabatter og kan leverer State til gode priser.

Deadline for Årsnyt bliver 6 november - dog får 1ste herresenior en frist til 28 november, så de får det hele med. Dette sendes ud til samtlige trænere i denne weekend.

Årets juletradition med gløgg og æbleskiver bliver søndag den 11 december kl 14.00-16.00

En del af vores borde/bænkesæt er rådne – der vil blive indkøbt nye til opstarten af 2023 sæsonen.

Fodboldskolen 2023 vil blive afholdt hos HIC i samarbejde med Pro Defending.

Albertslund Awards afholdes d. 4 november, medlemmer fra bestyrelsen + frivillige trænere/ledere vil deltage i arrangementet.

Nils har modtaget alle tilmeldinger vedr. vinter turneringer og meldt det ind til SBU.

Fodbold fitness afholdte i sidste måned stævne med efterfølgende spisning, hvilket var en stor succes.

Der appelleres igen til at cykelparkering kun er ved klubhuset og ikke ovre ved Gartnerigrunden eller i Fabriksparken.

 

Næste bestyrelsesmøde er d. er mandg d. 14 november.

Luk