Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 31 marts

image
John Bødker
20. april 2022 kl. 20:48

Referat af bestyrelsesmødet den 31 marts 2022

Deltagere: Søren Burchall (SB), Anders Fabild (AF), Nils Vibe (NV), Tina Larsen (TL), Daniel Holsmose (DH), Rasmus Thønning (RT), Morten Ulrik (MU), Nicolai Hermansen (NH) og John Bødker (JB).

Afbud: Stine Skov Jensen og Jens ”Pist” Mortensen

Referat: John Bødker

Dagsorden:

 1. Nybyggeriet
 2. Afdelingslederne
 3. Bordet rundt

Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen er blevet afholdt.

1.

SB kunne berette at byggeriet ikke bliver færdigt som lovet – men først efter sæsonafslutningen. Derefter fik bestyrelsen adgang til byggeriet hvor SB kunne fortælle om lokaliteterne. En enig bestyrelse glæder sig enormt til byggeriet står færdigt og brugerne kan tage det i brug.

2.

 1. AF) Der er indgået aftale med tre nye Super-sponsorer. Nortec, Pension for Selvstændige og One2Move

I år skal tøjaftalen genforhandles – SB og AF ser på tilbuddene.

Et hold på 20-40 afrikanere har meldt sig ind i HIC – De skal kun bruge vores faciliteter og ikke spille kampe. Det er en form for integration for nye afrikanere. De har allerede brugt anlægget et par gange.

AF er trådt ud af idrætsrådet – repræsentant fra FC Albertslund er trådt ind i stedet for.

Grillhuset flyttes så snart det nye rækværk er kommet på plads.

 

 1. MU) Der har været afholdt ”Mandeaften” for de ældste – Desværre var vi ikke så mange. Salle blev Snyd-mester efter sejr over Søren Burchall. Seancen gentages senere på året.

Er lidt presset på 45+ men får hjælp fra motionsfodbold.

Tilbud på nyt lydanlæg blev fremlagt - MU arbejder videre med prisen.

Søger et par nye ansigter til cafeen 15+

 

 1. TL) Fodboldfitness har fået Femilet som sponsor.

Fodboldfitness-stævne kommer tilbage den 3 september 2022.

Gymnastikholdet og Zumba slutter udgangen af april.

Ib og TL har afrimet fryser.

Besked fra Stine (SJ)

Kvindesenior stiller op med 2 seniorhold (11-8) i foråret.

Har holdt møde med HOME som forsætter sponsoratet.

 

 1. DH) 20 nye medlemmer i ungdom.

U16 27 spillere – stor tilgang. Ukrainsk dreng kommer troligt hver mandag og onsdag – Er faldet godt til.

Påsketur til Holland med U12-16 120 deltagere

Bolddrenge-piger er klar til forårets kampe for 1ste herresenior.

Ungdomsafslutning den 23-24 juni

Posters bliver opsat i kommunen – Kom og spil fodbold i HIC.

Posters boostes på facebook.

 

3.

 1. JB) Jubilæumsbogen bør udleveres til nye medlemmer – Henning informeres, så teksten kommer frem på den digitale indmeldelse.

Cafeudvalget har haft deres første møde og holder dialogen i gang via messenger. Prisen på torsdagsmad stiger med 10kr. Der kommer flere sukkerfrie sodavand i cafeen.

 

 1. NV) Gym stopper ved udgangen af april. Sussie har tilbudt at komme og vise hvordan vi bruger redskaberne i det nye fitnessrum.

 

 1. RT) Kanontur for herresenior i Spanien – med gode græsbaner

Har været under grundig oplæring hos Martin Dalsager.

Har fået adgang til bank – 452 medlemmer

Kontingentopkrævning blev forsinket grundet en it-fejl.

Coronapenge udbetaling er nu et afsluttet kapitel.

 

 1. NH) Pigeraketten kommer igen til HIC

Onsdag den 6 april er der træner/leder arrangement med Per Rud.

eSport er lidt død, da trænerne kun kunne træne hvor de fleste hold træner. Der skubbes på for at få det ændret.

 

 1. SB) HIC skal have en elektronisk infoskærm – Martin Everhøj er sat på sagen

Vandingsanlæg på gartnerigrunden og bane 1 er nu etableret.

 

Næste bestyrelsesmøde:

9 maj kl 1900

14 juni kl 1900

 

Referent: John Bødker

 

 

 

 

 

 

Luk