Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 29 marts

image
John Bødker, Bestyrelsen
17. april 2021 kl. 10:37
Så blev vi samlet.......på afstand - Ser frem til en genåbning.

Referat af bestyrelsesmøde den 29 marts 2021

Deltagere: Søren Burchall (SB), Martin Dalsager (MD), John Bødker (JB), Anders Fabild (AF), Nicolai Hermansen (NH), Varny Jensen (VJ), Nils Vibe (NV), Stine Jensen (SJ), Jens ”Pist” Mortensen (JM).

Afbud: Casper Beck, Tina Larsen

Referat: John Bødker

Dagsorden:

  1. Planlægning af forårssæsonen – herunder beslutning om træningsplan
  2. Plan for håndtering af corona restriktioner ved genopstart af aktiviteter i HIC
  3. Plan for afvikling af de udskudte jubilæumsaktiviteter
  4. Status på ny klubbygning
  5. Opfølgning fra sidste møde – mulig brug af motivu
  6. Status på afdelingerne
  7. Bordet rundt

1.

Træningsplan var fremsendt og blev gennemgået. Der var ingen væsentlige ændringer i forhold til tidligere – eventuelle ændringer tages løbende.

2.

Der er stadigvæk ingen adgang til omklædning, klubhus og cafe. Man kommer til træning omklædt hjemmefra. Når turneringen starter den 10 april er der ingen adgang for tilskuere til kampene på stadion – undtaget er de mindste, hvor forældre må deltage.  Som udgangspunkt er der ingen adgang til omklædning ved kamp. Tasker kan dog stilles i omklædningsrummet man bliver tildelt.

Der er håndsprit til rådighed. Der er indkøbt spray til rengøring af udstyr.

Alle hjælper alle med at overholde restriktionerne.

3.

Brøndby stopper med at spille træningskampe mod serieklubberne, men har dog lovet at spille jubilæumskamp mod HIC. De kan dog kun den 28 juni – Det kan kollidere med en eventuel kvartfinale i oprykningsspillet. Der tages en beslutning i løbet af april måned.

Oldboys landsholdet kommer på besøg den 27 august.

Øvrige arrangementer i forbindelse med jubilæumsfejringerne afvikles iht restriktionerne i forbindelse med Covid-19 – Receptionen den 14 maj hænger dog i en tynd snor, da vi ønsker mere end 200 gæster.

4.

Der er inviteret fire entreprenører der skal komme med et tilbud senest den 14 april kl 23.59.

Nedrivningen begynder den 1 juli 2021 – Vi skal bruge frivillige hænder til at flytte det udstyr der er i bygningen – Der bliver lavet en struktureret plan. Der stilles container til rådighed til udstyr. Vaskehuset skal der findes en løsning.

Byggeperioden er 1/8-2021 – 1/3-2022

5.

Gruppen med NH, VJ og TL har ikke set på mulighederne endnu. De vil snarest gå i gang med at se på produktet.

VJ: Gymnastik- og Zumbasæsonen er slut, da hallerne er lukket ned.

Oldboys stiller op med 2 hold i den kommende sæson. +45 stiller med et hold. +55 har svært ved at stille hold og har derfor sat holdet på pause. VJ tager kontakt til de aktive for at finde en løsning – Måske man skal sætte ambitionerne lidt ned, så flere kan deltage.

SJ: To 11-mandshold hos kvindesenior – mange nye ansigter. Det lover godt

NH: U12 piger skal have flere forældre med ind over årgangen – SJ spørger hos kvindesenior.

U10 pigerne venter med at spille kampe, da de er mange nye. Håber på flere nye når pigeraketten kigger forbi den 11 maj.

U13 drenge lægges sammen med U12 så der laves et 8-mands og 11 mands hold.

U14 piger Med Ren Natur kan foreninger tjene sponsormidler ved at samle affald ind i deres kommune. I år har U14 pigerne valgt at være en af 437 foreninger der deltager i projektet som giver holdet kontanter for indsamling på en given rute.

AF: 1ste herresenior; Grundet restriktioner har træningen for vores bedste seniore været delt op i 4x5 mand – Det har været en stor succes. U19 er blevet godt implementeret i seniorafdelingen. Ny holdleder til holdet i Søren Sjønning. Cheftræner Jan Christensen har valgt at gøre trupperne mindre, så man ikke bliver så hårdt ramt ved smitte med Covid-19.

Morten Ulrik og Rasmus Petersen undersøger muligheder for streaming af vores to første hjemmekampe som bliver uden tilskuere.

U21 bliver i denne sæson styret af Morten Ulrik, Allan Nielsen og Ulrik Nielsen

Kun to sponsorer er stoppet – til gengæld har flere købt en trøje mere.

Flertallet af deltagere til Tyrkiet i 2020 har nu fået deres penge tilbage – Der mangler en del af U19 spillerne som endnu ikke har henvendt sig.

7.

MD gennemgik regnskabet – Vi kommer ud med et underskud på 120.000 kr men det skyldes flere indkøb og hensættelser. Vi kan forhåbentlig se frem til et godt regnskab i 2021. Næste kontingentbetaling er udsat til den 6 april.

AF Den murede grill rives ned og der laves en platform med grill og overdækning. Grillholdet involveres i byggeriet.

Albertslund kommune har man boret efter vand på gartnerigrunden – Efter en stor indsats lykkedes det at finde vand så vi kan få etableret et automatisk vandingsanlæg – på sigt skal ledningen også gå til bane 1.

Efter nogle års pause bliver motionscykling genoptaget. Flemming Nielsen og Jan Gluch står for holdet der cykler onsdag og søndag. Første gang den 18 april kl 9.30 – Det kræver ikke noget medlemskab for at deltage.

NH Der bliver ikke noget nyt træningstøj til trænere og holdleder i denne sæson. Der suppleres dog efter behov.

NV Holdene er nu tilmeldt den kommende sæson – Det gælder også holdene der skal til Sommerland Sjælland Cup.

JM Der bør findes en jakke til fanebæren, så denne bliver repræsenteret som HIC’er.

SB Vellinge IF fra det sydlige Sverige har henvendt sig omkring et samarbejde som venskabsklub. SB tager kontakt om det videre forløb.

Næste møde mandag den 26 april kl 17.00

 

John Bødker, referant

Luk