Menu

Referat af bestyrelsesmødet 2 februar 2023

image
John Bødker
08. februar 2023 kl. 13:25
Sidste møde inden generalforsamlingen den 27 februar

Nu kan du læse det sidste referat fra bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Husk at tilmelde dig vores generalforsamling den 27 februar - Klik her

Deltagere: Tina Larsen (TL), Stine Skov Jensen (SJ), Søren Burchall (SB), Anders Fabild (AF), Daniel Holsmose (DH), Nicolai Hermansen (NH), Rasmus Thønning (RH), Nils Vibe (NV) og John Bødker (JB)

Afbud: Morten Ulrik og Jens ”Pist” Mortensen

Dagsorden:

  1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde
  2. Planlægning af generalforsamlingen
  3. Kort orientering og evt. drøftelse af forslag som behandles på DBU Sjællands delegeretmødet
  4. Gennemgang af regnskabet Herunder plan for opfølgning på udestående kontingentrestancer Drøftelse af kontingentsatser for 2023
  5. Orientering og status på ny struktur for ledelsen af herreseniorafdelingen
  6. Overordnet planlægning af den kommende sæson
  7. Status fra afdelingslederne
  8. Bordet rundt

1

SB) Der er set på et bookingsystem til fitness og den lille kunstbane – Umiddelbart er der ikke behov, da Søren opdatere listen som er på hic.dk og på Facebook.

AF) Der er endnu ikke lavet en aftale med hovedpersonen til træner- lederarrangementet i marts måned. Vi krydser fingre for at det lykkedes.

2

Alt er på plads til generalforsamlingen

3

Søren tager med til delegeretmødet og Karsten Lynge tager med.

4

Regnskabet for 2022 blev gennemgået.

NH vender tilbage til RT om faktura til PROdefending

Der er ikke sket en ændring i kontingentet siden 2018 – Bestyrelsen besluttede en stigning i kontingentet. I HIC’s kontingent er der også en forsikring i tilfælde af ulykke/skade. Denne har en værdi på ca 300kr pr medlem.

For voksne medlemmer er der også mulighed for fri fitness via vores fitnessrum.

Kontingentet er fra dags dato

Tumlebold   250,-

U6-9           700,-

U10-13       875,-

U14-19       1000,-

Senior         1200,-        

OldBoys +   1000,-

FF -MF       650,-

Fitnessrum  650,-

Gymnastik  700,- årligt (ikke adgang til fitness)

Kontingentkørsel den 15. marts – JB vil profilere det på hic.dk og Facebook og bla slå et slag for kortbetaling.

5

Organiseringen og strukturen i seniorafdelingen er ikke helt på plads – Men arbejdet forsætter og håber det kan afprøves i løbet af 2023. Meningen med dette er at det skal være nemmere at arbejde med ledelse af seniorafdelingen. Et seniorudvalg på 6 personer er ønskeligt og godt på vej. Håber det bliver et organ for alle, så man kommer frem med ønsker til fremtiden.  

HIC og udvalget skal bl.a arbejde på at fastholde medlemmerne i seniorafdelingen.

6

Facebook opslag på afslutningsfesten – JB sørger for dette. Livebands kontaktes snarest vedr afslutningsfesten

NV har sendt turneringstilmelding til DBU Sjælland – SB tilmelder nye hold hvis det er ønskeligt.

7

SJ) Lidt frafald gør at der satses på at fastholdes resten. Træner og holdlederstaben er blevet minimeret grundet manglende tid og fraflytning fra kommunen. Derfor arbejdes der udfra et hold. Der tales om at rykke en række ned – SB gjorde opmærksom på deadline, da det ellers koster mange penge.

Simon har uddelegeret nogle opgaver til forskellige spillere så træning er delt på flere hænder.

AF) En pæn tilgang til vores 1ste hold – bliver spændene at følge.

Senior tager på to træningslejre – U23 tager til Osted og 1ste senior tager til Malaga.

Kun to sponsorer er stoppet. Flere nye er trådt til.

De 6 repræsentanter for DS-klubberne i DBUSjælland har holdt møde om bl.a opgradering af turneringen og rækkerne. Nye hold skal ikke famle i blinde.

NH) Pigeraketten kommer den 25 maj til Herstedøster. Et skilt ved Lille Skolen om indgangen til HIC, så de ikke går igennem deres skralderum er ønskeligt - der tages hånd om dette.

VEO-kameraet er gået i stykker – Det koster 4000kr i rep. Et nyt og væsentligt bedre kamera koster 8000kr. NH køber et nyt.

DH) Har holdt træner/ledermøde om den kommende turnering og livet i HIC.

Ungtræner er sat i søen og den første er kommet i gang.

Martin Everhøj deltager i Albertslund kommunens møde vedr. ungdom (DGI)

Ungdomsafslutning den 23 juni – Overraskelse kommer forbi.

DH og NH tager til seance hos Brøndby Masterclass

Ældrerådets blad 60+ bliver kun uddelt to gange i 2023.

Arbejdernes Landsbank har forespurgt om de kan lave deres sommerstævne hos os igen den 10 juni. Bestyrelsen forelægger en plan

JB) HICNYT er udkommet og stor tilfredshed.

Tak for et godt møde

Vi ses til generalforsamlingen den 27 februar

Referent: John Bødker

Luk