Menu

Referat af bestyrelsesmødet 14 oktober 2021

image
Bestyrelsen
31. oktober 2021 kl. 13:57
Årets næstsidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmødet den 14 oktober 2021

Deltagere: Søren Burchall (SB), Anders Fabild (AF), Nicolai Hermansen (NH), Nils Vibe (NV),  Jens ”Pist” Mortensen (JM), Tina Larsen (TL), Daniel Holsmose (DH), Stine Jensen (SJ), Varny Jensen (VJ) og John Bødker (JB).

Afbud: Daniel Holsmose

Referat: John Bødker

Dagsorden:

  1. Opfølgning på caféen – status på setup, bemanding og aktiviteter – hvad kan vi optimere fremover, og hvordan får vi flere involveret i arbejdet omkring caféen
  2. Forslag fra Martin om oprettelse af tværgående aktivitetsudvalg
  3. Optimeret brug af Kluboffice – kan vi lette/optimere vores arbejde med brug af flere af kluboffices funktioner
  4. Status på ny klubbygning – herunder drøftelse af proces for afklaring af ønsker til brug af arealet mellem ny bygning og Lilleskolen
  5. Drøftelse af udfordring med træningsplanen for 2. halvdel af vintersæsonen (uge 4-10), hvor alle ønsker, ikke kan efterkommes
  6. Status på tiltag med fokus på rekruttering
  7. Endelig afklaring af kontingentsats for tumlebold
  8. Invitation fra Albertslund kommune om masterclass’
  9. Første drøftelse af kommende budget for 2022 – herunder planer/tilskud til evt. større rejser
  10. Status på afdelingerne/bordet rundt

 

1.

Dagens ret skal planlægges sammen med bl.a kvindesenior og slagteren. Et cafeudvalg bestående af bl.a herre- og kvindesenior skal laves - Udvalget skal være med til at planlægge seancer i klubhuset og kommende regler.

Komfuret skal udskiftes da ovnen ikke fungere optimalt – Der tages kontakt til vores sponsor DaHvid (JB/AF)

Ved aflyste kampe eller flytning til bane 2 skal personalet lukke cafeen og gå hjem – Man melder tilbage til Morten Ulrik. Gælder ikke ved Danmarksseriekampene

I øjeblikket er der to af de faste vagter på efterskole – Vi kan sagtens bruge lidt flere. Alder mindst 15 år.

Da der har været fester i klubhuset til den lyse morgen, overvejes det om Klubhuset skal lukke senest kl. 02.00 – Dette tages op i det kommende cafeudvalget.

Der laves en manual til caféen, så trænere m.fl er klar over hvordan man starter caféen (JB)

Bestyrelsen sætter kursen for aktiviteter på tværs af afdelingerne – Der laves et aktivitesudvalg. Brug af årshjul via kluboffice kan sagtens anvendes

3.

Mange muligheder i kluboffice – MD ser på mulighederne for opkrævning via kort i stedet for girokort og betalingsservice. MD, NH, Martin Everhøj, Henning Skov Jensen og JB deltager i kluboffice 2 kursus den 8 december i klubhuset. Fremadrettet skal der findes en klubofficeansvarlig. DH: Der er kommet en funktion som nemmere hjælper med håndtering af personers cpr-numre, som vi skal bruge i forbindelse med børneattesten – og børneattesterne er noget som vi har ét udestående på, det er i hvert fald længe siden de er indhentet og der er startet en del nye trænere dette efterår.

4.

Entreprenøren kan ikke få leveret betonelementerne, så man bygger op på gammeldags måde – Dette fordyrer projektet.

For enden af bygningen (mod lille skolen) bliver der en platform som ikke er planlagt endnu. Man vil indkalde nogle medlemmer som har interesse i at udvikle området.

Indsamlingen til klubhuset startes op igen, når byggeriet er ved at være færdigt. Indsamlingen skal markeres på SoMe o.lign.

5.

Første træningsplan for vinteren er sendt ud og er konfirmeret. I uge 4 2022 kommer seniorholdene i gang og dette vil skabe problemer som skal løses inden for kort tid. 1 herresenior har kun træningskampe på udebane – Kvindesenior vil forsøge at gøre det samme.

Bliver nemmere når en ny kunststofbane står klar hos BS72 i 2023. Hvor vi nok skal træne/spille på Albertslund Stadion og hos BS72.

6.

Motivu er desværre ikke kommet i gang – Der skal laves en sælgende tekst, billeder der rammer målgruppen af f.eks barn i gummisko. Opfølgning på boostet opslag skal ske.

DH: Der er lavet flyers - En for HiC ungdomsfodbold og en for HIC generelt. Der sættes billeder på i weekenden, samt laves en version (stående/liggende), og regner med de første kommer op i lokalområdet i løbet af efterårsferien. Mangler lige korrekt opdateret kontaktinfo.

7.

Stor tilslutning til tumlebold - Kontingent for tumlebold skal fastsættes fra forårssæsonen 2022. 100kr er alt for lidt, da passive medlemmer betaler mere. SB kontakter kommunen for at hører om tilskuddet. MD deltager ved et ungdomsmøde for at fortælle om HIC’s udgifter kontra kontingent.

8.

Et møde for ungdomsudvalget – NH tager med og invitere udvalget. Mødet er Mandag den 8 november.

9.

MD fremlagde et forslag om afdelingsstyret budget. AF mente at vi altid har brugt den sunde fornuft, men udelukker ikke et budget. Hvis det er en hjælp, skal vi selvfølgelig gøre det. MD arbejder videre med det og laver nogle guidelines.

Påsketuren for ungdom er i støbeskeen.

Træningstur for herresenior er også i støbeskeen – Det bliver i uge 11. Turen er først og fremmest for 1ste holdet – Men vil gerne have det bredere ud, men det kræver at de øvrige hold stiller med et betydeligt antal spillere. Budgettet er 5.000 kr pr næse – dertil skal modregnes et tilskud fra HIC.

SB tager en snak med U19 om eventuel deltagelse i turen.

Kvindesenior tager igen til Osted i en weekend – Tilbuddet for turen skal sendes til SB, da andre hold kunne have glæde af stedet.

10.

DH

Seneste nyt fra ungdommen er at Mikkel som træner U16 stopper, og Johnny Møller overtager med det nuværende team som inkluderer Emil + Claus og Martin som holdleder. På U12 er Xhema stoppet da hans dreng er rykket til Vallensbæk, og der har jeg dialog med Palle Leth om det kunne være en mulighed for ham at hjælpe til der. Ellers er der tilgang på en del af holdene, det forholdsvis nystartede U11 pigehold er på 15-20 spillere og kigger sig om efter en ekstra træner blandt forældrene. U14 drenge er nu på 45 drenge, så de har tilmeldt 1 ekstra 8-mands hold til vinterturneringen. U19 er omvendt lidt udfordret på tilmeldinger til kampe, og kommer derfor kun til at have 1 hold i vinterturneringen.

TL

Fællestræning til gymnastik har været et godt alternativ. Zumba er startet op, men kun 3 deltagere. Flere har vist interesse, men udebliver. Zumba tages op efter sæsonen.

AF

Forrygende sæson for 1ste holdet – Det er rigtig sjovt.

U21 er tilmeldt den bedste række og vi har været fint med. De sidste 2 kampe i sæsonen har man dog aflyst

Bane 1 skal prioriteres – Der skal værnes om banen. Især efteråret er hårdt ved banen.

Trænerarrangement i 2021 – afholdes i januar måned 2022. NH melder ud.

G4S alarm er ny mulighed for alle i HIC og andre – Det giver et fint beløb til HIC ved tilmelding.

Sponsorarrangement skal holdes efter 2 års pause – forslag er velkomne.

NH

Albertslund cykelhandler har sendt et tilbud om at være med på en familiekalender – Bestyrelsen siger nej tak. NH giver beskeden videre.

 JB

Gløgg og æbleskiver søndag den 5/12 kl 14.00-16.00

Årsnyt 2021 – deadline 12/11 – 1ste herresenior senest 17/11. AF og Kim Andersen sørger for annoncer.

VJ

Stopper som formand for voksenidræt ved næste generalforsamling. Der arbejdes med at finde en afløser.

MD

Rabatsatser ved indmeldelse på forskellige tidspunkter – Rabatsatser pr. 1/11 50% rabat - Dette fastholdes. Coronapengene er ved at komme ind – MD udsender et skema som skal opdateres af afdelingslederne.

Ved næste møde vedtager vi datoen for ophør af corona udbetalingerne.

SJ

En bruser i omklædning 4 virker ikke – SB tager sig af dette.

Er i gang med at planlægge jubilæumsfesten lørdag den 25 juni 2022 – Telt, serveringspersonale m.m er på plads

Der laves et nyt opslag om festen. Plakat laves af JB og udsendes snarest.

Cafeudvalget arbejder på bestillingssedlen til torsdagsmad i forhold til barn/voksen portion.

To futsalhold – Det bedste hold spiller i landets bedste række og skal profileres.

Torben Hjelmbæk forsætter som målmandstræner i 2022.

JM

Overvej Lavazza maskinen, da den sjældent bruges grundet gratis kaffe – dette tages op af cafeudvalget.

Det gamle fadølsanlæg skal afhentes af Carlsberg.

Overvej en borgerkamp mellem HIC og beboerne i Herstedøster – Der er flere i byen der har spurgt og kunne være med til at styrke forholdet mellem by og klub. AF syntes vi gør meget i forhold til byen med gratis pølser og drikke. JM forsætter med projektet

SB

Der er totalt rygeforbud ved HIC stadion (også el-cig) – Der er opsat betonaskebærer op ved affaldsgården. Skilte er opsat. SB markere det på FB når alt er klart.

Næste møde:

onsdag 24 november kl. 18.00

John Bødker, referent

Luk