Menu

Referat af bestyrelsesmødet 14 november 2022

image
Bestyrelsen
21. november 2022 kl. 21:35

Bestyrelsesmøde 14 november 2022

Deltagere: Tina Larsen (TL), Stine Skov Jensen (SJ), Søren Burchall (SB), Anders Fabild (AF), Jens ”Pist” Mortensen (JM), Daniel Holsmose (DH), Morten Ulrik Kristensen (MK), Nicolai Hermansen (NH) og John Bødker (JB)

Afbud: Rasmus Thønning, Nils Vibe

Dagsorden:

  • Honorering til ungtrænere
  • Tjen penge til holdkassen
  • Godtgørelse til klub-dommere – forslag fra Karsten Lynge
  • Evaluering deltagelse i Albertslund Award
  • Forslag fra Simon Nielsen om mulig opstart af padel i HIC
  • Plan for udlandsrejse for ungdomsafd. i 2023
  • Status fra afdelingerne
  • Status på økonomi og kontingentbetaling

 

1 DH) præsenterede ungdomsudvalgets oplæg til honorering af ungtrænere, som HIC’s ungdomstrænere havde spurgt ind til. Bestyrelsen bakker op om tiltaget, men man skal have vendt eventuelle dilemmaer. Ungdomsudvalget kommer med et endeligt oplæg.

2 DH) Et meget fint oplæg og flotte beløb kan tjenes ind. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper, men var enige om at DH skulle gå videre til ungdomsudvalget med oplægget og få fundet en tovholder til projektet. DH vender tilbage.

3 Bestyrelsen blev enige om at HIC’s dommere bliver honoreret på en eller anden måde – Der laves et oplæg for fremtiden.

4 Vi skal være bedre til at forklarer hvad Albertslund Award er for en størrelse. AW er en aften hvor Albertslund kommune hylder de mange frivillige – Rigtig lækker mad, musik og underholdning og kronen på værket – HIC blev årets forening. Invitationen skal sendes ud af afdelingslederne på mail og dertil skal der følges op. Samtlige trænere og ledere skal inviteres – I år havde HIC 26 pladser. Til næste år sendes invitationen ud så snart der er en dato.

5 SB fremlagde Simon’s forslag for oprettelse af en afdeling med padeltennis – Bestyrelsen talte om koblingen til HIC og fodbold. Dette kunne ikke findes og padelbanen på stadion tilhører tennisklubben. SB taler med Simon

6 SB uddelte et budget til 2023’s udenlandstur som bliver med rekordstort antal deltagere. Turen går til Belgien i Påsken – Opkrævning for deltagelse bliver sendt ud via kluboffice. Budgettet blev vedtaget.

7 DH) Der kommer lige et blad fra ældrerådet (60+) der skal deles ud inden jul. Brøndby kommer med en E-sports turnering som er for Masterklubberne.

AF) 3 holdet var tæt på oprykning – U23 har haft deres udfordringer og AF har haft møde med de impliceret. DS holdet har haft ufattelige mange skader

Rejseankenævnet har givet HIC medhold i sagen om den aflyste tur til Tyrkiet i forbindelse med Covid-19 – Men der er stadigvæk en masse ting der skal følges op på.

AF har fået endnu et år i DBU’s repræsentantskab for Danmarksserieklubber.

SB og AF arbejder på en løsning for en kommende formand for seniorafdelingen.

SJ) Futsalholdet er rykket ned fra den øverste række efter eget ønske. Nu bliver der færre stævner og det er gruppen glade for.

Til næste år ønsker afdelingen også et 8-mands eller et 11-mandshold mere, så alle får spillet kampe – Det kræver dog flere kvinder for at det lykkedes. Torben stopper som målmandstræner. Der arbejdes på at skaffe flere spillere i det nye år.

TL) Der er kommet nye medlemmer til Gymnastik - Mulighed for indmelding til gymnastik via hjemmesiden er ønskelig. Rasmus og Henning bliver sat på sagen.

JB) Cafeudvalget har to arrangementer tilbage i år – VM fodbold den 26/11 og 30/11 i klubhuset, hvor vi har spisning med tilmelding den 26/11.

Mange artikler til årets HICNYT – Det bliver rigtig godt.

Fra den nye sæson i 2023 skiftes flaskeøl og sodavand ud med dåser. Dette tiltag evalueres i juni måned.

JM) Der startes en større oprydning i klubhuset og udhusene – SB kunne fortælle at vi har fået lov til beholde depotet på Sydskolen. Jubilæumsbøgerne skal bla. Derned.

SB) Træner/lederarrangement med spændende hovedperson skal foregå i januar måned. AF kontakter hovedpersonen for at aftale nærmere.

Vandskaden i fitnessrummet er nu tørret op – om vandet kommer igen må vi se. Temperatur på vand og omklædning er blevet justeret.

JB skal sende invitation til Gløgg & æbleskiver den 11 december, så afdelingslederne kan sende ud via bl.a kampklar.

Næste bestyrelsesmøde ?

Referent: John Bødker

 

 

 

Luk