Menu

Referat af bestyrelsesmødet 12 december 2022

image
Morten Ulrik, Bestyrelsen
31. december 2022 kl. 20:29
Årets sidste bestyrelsesmøde er afviklet

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2022

Tilstede: Søren, Nicolai, Anders, Nils, Rasmus, Tina, Daniel og Morten Ulrik

Referent: Morten Ulrik

Dagsorden

1.Opsamling på det forgangne år – hvad er gået godt/mindre godt, og hvad skal vi have særligt fokus på i 2023

2.Planlægning af generalforsamlingen – hvem er på valg? (og genopstiller I?)

3.Status på drøftelser omkring struktur for ledelsen af herresenior afdelingen

4.Bordet rundt

 

1. Opsamling på det forgangne år – hvad er gået godt/mindre godt, og hvad skal vi have særligt fokus på i 2023:

 • Der har været god optimisme fra året uden alt for meget Corona alle har været glade og glædet sig til at komme tilbage til klubben og hverdagen.       
 • Det var en god velfortjent fest jubilæumsfest.                 
 • Vi er i mål med de fleste projekter for 2022, som er gået stort set efter planen.     
 • Indvilgelse af ny klub bygning men små forventelige udfordringer ved nyt byggeri.     
 • Vandingsanlæggene er kommet godt i hus 
 • Vi har haft nogle gode debatter omkring flere udfordringer og forslag til nye tiltag, så som aflønningen af trænere, flere træninger 3- 4 gange om ugen, skal vi stadig træne hele året rundt eller skal vi holde pauser for fodbolden, snak om fælles pause i klubben eks. Sidst december og midt i januar.
 • Flere projekter om hvordan man kan holde på de unge spillere, så de naturligt rykker op til senior.
 • Der har været god tilgang af frivillige ledere, der kunne godt bruges flere.
 • Banerne har genneralt været gode i 2022 
 • Den nye bygning har givet mere plads til alle hold, lederne er glade for det nye materiale rum, medlemmerne har været gode for de nye faciliteter med træningsrum, vaskeri mm
 • Der er lavet en attraktiv aftale med SELECT og PUMA for de næste 5 år.
 • I 2023 skal der fokus på flere indtægter til klubben, da der har været flere udgifter i 2022 end indtægter.
 • Vi skal forsætte diskussionen omkring bredde - kontra elite - skal der være penge til spillerne?
 • Vi har mange breddespillere i HIC, hvordan hænger det sammen med at vi gerne vil spille med på højt niveau?
 • Medlemstallet var 679 i år 2021 og 685 i år 2022 hvor af de 349 er under 18 år, 61 senior i alderen 18 til 24 år og resten er ældre og passive medlemmer.
 • Til næste vintersæson bliver der mulighed for flere banetider da Albertslund kommune laver en kunststofbane mere ved BS72.
 • Der er flere der drømmer om flere baner til HIC, vi havde en løs snak om muligheder uden for Herstedøster landsby, kunne der eventuelt være muligheder når der bliver bygget i den nye Hersted industripark.
 • Der har været god opbakning omkring førsteholdet kampe med et gennemsnit tilskuertal på 278 pr. Kamp i alt slags vejr, det har været en fornøjelse med bolddrenge til alle kampene og tilskuerne har været tilfredse med indgangsprisen. Der har været flest tilskuere til fredagskampene. 
 • Vi håber / skal i mål med en digital infotavle i år 2023.    
 • Vi skal i mål med at alle betaler og digitalt. 

2. Planlægning af generalforsamlingen den 27 februar 2023 – hvem er på valg? (og genopstiller I?):

Dem der er på valg genopstiller

3. Status på drøftelser omkring struktur for ledelsen af herresenior afdelingen:

Der er nye tanker i spil hos Søren og Anders i håb om at få flere unge til at aflaste Anders i ledelsen, Søren og Anders har flere møder i kalenderen omkring det. 

4. Bordet rundt:

John:

 • Cafeudvalgets seancer med fodbold i klubhuset blev en succes - de sidste to sidst i november med VM fodbold og en gang spisning blev bakket flot op.
 • Cafeudvalget ser på flere muligheder i det nye år - F.eks. bankospil
 • Skøn opbakning til vores juletradition med gløgg og æbleskiver.
 • HICNYT året 2022 blev desværre forsinket men skulle blive leveret i uge 50. Bladet er på 84 sider
 • Hvad med en ny bordplade i køkkenet? Gerne af stål - priserne ligger omkring 4-5000 kr. Bordpladen blev godkendt i bestyrelsen, John køber ind og Morten Ulrik monterer den.  

Nicolai:

 • Der er PRO fodboldskole til sommer i uge 27 i HIC.                                                                                

Anders:                                                                                                                                                                     

 • Der var ca. 35 deltagere til gløgg og æbleskiver, hvorfor kommer der ikke flere? Hvad kan vi gøre for at der kommer flere?  
 • Der kæmpes stadig for at få penge retur fra den aflyste til Tyrkiet.  
 • Anders afventer svar fra hemmelig gæst til leder arrangementet.                  
 • Anders spørg til en mulighed for at medlemmerne får en reminder i forbindelse med klubbens arrangementer? Søren undersøger mulighederne.
 • Der arbejdes på en træningslejr til 1. Herre senior i Spanien fra den 2. marts til den 7. marts 2023   -Der er flere medlemmer der er utilfredse med beslutningen om der skal skiftes til øldåser fremfor ølflasker i cafeen, John er der muligt at beholde ølflaskerne?  Ølflaskerne bibeholdes er det blevet oplyst

Nils:        

 • Alt er godt                                                                                                                                                 

Rasmus:

 • Kæmper med at få regnskabet færdigt
 • Ros til Rasmus fra Morten Ulrik for hurtig udbetaling af løn til cafépersonalet.
 • Kunne det give mening at lave budgetter til de forskellige afdelinger eller der kunne laves budgetter på nogle områder                   
 • Der er tillid til at bestyrelsen bruger sin sunde fornuft økonomisk.      
 • Der kommer til at være ca. 1,1 -1,2 mil i kassen ved års skiftet.   
 • Der er bøvl med regningen omkring vandingsanlæggene.        

Tina:

 • Der er stadig en aftale med OK - Husk at bakke op, det giver penge i klubkassen

Daniel:

 • Sidste omdeling i år af ældrebladet er i gang.
 • Der bliver indkaldt til et træner / leder møder i ungdomsafdelingen slut januar start februar 2023        

Morten Ulrik:                                                                                                                                                         

 • Alt godt med de ”gamle”                                                                                                                                     
 • Morten Ulrik forslår et bookingsystem til Buffalo arena, Søren undersøger muligheden, indtil da skriver man til Søren da han har styr på bookninger.                                                                             

Søren:                                                                                                                                                                       

 • Alle børneattester er i mål
 • Der skal ryddes op i medlemslisterne, særligt tjek på +55, passive medlemmer, efterskoler, herre gymnasterne mm                                                                                                                                                   
 • Træningstider er præsenteret og udsendt,  Anders, Stine og Daniel skal tjekke en sidste gang og vende tilbage til Søren efterfølgende på mail.                                                                                                 
 • Hvordan kan vi optimere sommerfesten til en billigere penge, uden festen bliver dårligere? Underskuddet skal minimeres uden det bliver dyre for deltagerne. Budgettet er som 2019 og ikke mere, Poppe kender beløbet.

Tak for mad og god ro og orden 😊

Luk