Menu

HIC overgår til automatisk kontingentsystem

image
Bestyrelsen
22. juli 2022 kl. 07:21
HIC overgår i sommeren 2022 til automatisk kontingentkørsel som det kendes fra fitness abonnementer og lign. Dette gør vi for at lette arbejdet for de frivillige personer der håndtere dette store arbejde

Automatisk kontingentkørsel i Herstedøster IC
Vigtig information vedrørende overgang til nyt medlemssystem

Herstedøster IC overgår i sommeren 2022 til nyt medlemssystem. Det betyder, at den kommende, halvårlige
kontingentbetaling i august måned bliver opkrævet via DBU’s system.
DBU’s medlems- og kontingentsystem, KlubOffice, er i stand til at håndtere kontingentbetalinger automatisk. Du skal
derfor fremover – som medlem af Herstedøster IC - betale kontingent via dit betalingskort, lige som du kender det fra
andre typer medlemskaber.
Det nye, automatiske kontingentsystem medfører en betydelig besparelse på administration. En administration, der har
hvilet på ganske få, frivillige skuldre.

Nedenfor finder du spørgsmål og svar vedrørende overgangen til det nye system. Skulle der være yderligere spørgsmål, er
du velkommen til at henvende dig til Rasmus Thønning Jensen – kasserer@hic.dk

Spørgsmål og svar
Hvornår får jeg information om, hvad jeg skal gøre?
Du modtager en e-mail, når det er tid til at betale kontingent. E-mailen indeholder et betalingslink, hvor du skal registrere
dit kort til den automatiske kontingentbetaling. Afsenderen er noreply@email.dbu.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke modtager e-mailen?
Tjek først dit spamfilter. Hvis den heller ikke findes her, kan du få hjælp til at finde frem til din DBU-profil her: Hjælp til
DBU-profil .Det er vigtigt, at din e-mail er opdateret, så vi kan komme i kontakt med dig.
www.klubservice.dbu.dk → Problemer med login – hjælp til selvhjælp


Hvem kan se mine oplysninger?
Dine kortoplysninger er krypteret og er således ikke tilgængelige for hverken DBU eller Herstedøster IC


Hvornår bliver kontingent trukket på mit kort?
Kontingent bliver som altid opkrævet halvårligt. Denne gang primo august. Du bliver selvfølgelig notificeret på e-mail
inden der bliver opkrævet kontingent.


Hvad gør jeg, hvis jeg en dag ikke ønsker at forlænge mit medlemskab?
Hvis du ikke ønsker at være medlem i Herstedøster IC, skal du henvende dig til kontingent@hic.dk og bede om at blive
udmeldt.


Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer at melde mig ud inden en automatisk kontingentkørsel?
Hvis du er tilmeldt den automatiske kontingentbetaling, men glemmer at melde dig ud, refunderer Herstedøster IC
selvfølgelig din kontingentbetaling – og hjælper dig med at udmelde dig. Du skal i så fald henvende dig på
kasserer@hic.dk.


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har et betalingskort?
Hvis ikke du har et betalingskort, kan du lave en særlig aftale om indbetaling af kontingent via bankoverførsel eller
kontant.


Glade fodboldhilsner - Herstedøster IC

Luk