Menu

Referater fra bestyrelsesmødet den 19 december 2018

image
John Bødker, bestyrelsen
26. januar 2019 kl. 22:41
Nu kan du læse årets sidste referat

Referat af bestyrelsesmøde i Herstedøster IC den 19. december 2018

Deltagere: Søren Burchall (SB), Casper Beck (CB), Martin Dalsager (MD), Tina Larsen (TL)                    Jens ”Pist” Mortensen (JM), Anders Fabild (AF), Nicolai Hermansen (NH) Nils Vibe (NV),                      Stine Jensen (SJ)  og John Bødker (JB)

Afbud: Varny Jensen (VJ)

Referent: John Bødker

Dagsorden

  1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  2. Økonomi
  3. Planlægning af næste års generalforsamling (18.2) – herunder gennemgang af dagsorden og evt. forslag til behandling
  4. Indledende snak om indsatsområder og planer for 2019
  5. Bordet rundt

 

1)

SB Træner/lederarrangement bliver den 30 januar 2019 kl. 17.30 – CB kommer og giver et nap med kl. 16.00-16.30

Foreløbig plan:

Jesper Møller DBU, lægger ud

Pause med en bid brød

SB fortæller om nybyggeriet

 

Idrætslederfesten i 2019 bliver den 8 november – HIC holder aktivitetsfri den dag.

 

Floorball forsætter som selvstændig forening – De forsætter i indeværende sæson i HIC’s tid i hallen.

 

2)

MD gennemgik restancelisten – Der skal ryddes op i afdelingerne.

Revisionen har endnu ikke meldt tilbage.

 

3)

Gennemgang af en ny udvalgsstruktur som skal vedtages som vedtægtsændring på generalforsamlingen.

SB fremlagde et oplæg til tegning af hovedbestyrelse – SB vender tilbage.

Indkaldelse til generalforsamling via hjemmeside og Facebook.

 

4)

JB Indførelse af ny tradition i HIC – 1ste søndag i december inviterer vi alle til gløgg og æbleskiver i klubhuset.

100 års jubilæum i 2020

Reception på dagen – 14. maj

Stor fest for alle voksne i HIC incl forældre til børn bliver foreløbig den 27 juni 2020

 

5)

Seniorafdelingen forespurgte om lov til at holde nytår i klubhuset – Dette blev ikke til noget.

 

Glædelig jul