Menu

HIC's historie

image

Protokollen og regnskab fra 1920 til 1932 skulle efter sigende være brændt i forbindelse med 2. verdenskrig, da tyskerne og dens støtter ikke skulle få fingerne i medlemskartoteket. Protokollen er gået tabt, men købmand Anker Christensen havde gemt regnskabsbogen og medlemskartoteket. Dette materiale blev i 1992 afleveret til LSA af Ankers datter Anni.

Diverse skytteforeninger i oplandet havde siden 1861 taget de engelske dyder til sig og oprettet afdelinger med især gymnastik og criket - I slutningen af 1800-tallet kom fodbold på programmet. Skytteforeningerne havde taget den tyske gymnastikmodel til sig som gik ud på at udvikle det ideelle menneske - i 1844 tog Vallekilde højskole den svenske gymnastikmodel til sig - som byggede på det sociale og henvendte sig til især bønder og arbejdsmænd. Vallekilde var iøvrigt de første der havde kvindegymnastik på programmet - Man siger at det var med til at give kvinderne en større selvforståelse og nok var med til at give kvinderne stemmeret i 1915.

I slutningen af 1ste verdenskrig (1914-1918, red) blev verden ramt af den spanske syge som slog 5% af jordens befolkning ihjel. Danmark gik ikke forbi - I 1914-1920 antages det at mellem 12 og 14000 danskere ud af en befolkning på 2750000 døde. I lægedistriktet som Herstedøster hørte under blev 10000 ramt i perioden. I slutningen af 1920 blev skoler mm genåbnet - At man allerede midt i 1920 valgte at lave en forening med samling af mange er lidt utroligt - Men den 14. Maj 1920 var Arthur Martin Jeppesen en af hovedmændene bag stiftelsen af Herstedøster Gymnastik Forening og Arthur blev klubbens første formand.

I 1922 stillede Herstedøster op med sit første fodboldhold til et ministævne hos VIF (Idag Albertslund IF, red.) - Holdet bestod af teenagere og var grundstenen til oprettelse af Herstedøster Boldklub

I 1924 stiftede Ole Pedersen (f.1905) fra Rønnegård så fodboldklubben - Klubben fik 40 kr om året af sognerådet til at betale noget af den årlige leje af en mark hos Herstedøstergård.

I 1927 spørger sogneråd til regnskaber i fodboldklubben - dette kunne ikke fremvises og man valgte derefter at lægge fodbolden over i gymnastik-klubben og i 1928 ændre man navnet til Herstedøster Idræts Club og Ole Pedersen blev formindeligt den nye formand - Dette har ikke kunne bevises.

Man havde nu gymnastik, fodbold og markhåndbold på programmet.

I 1929 har HIC deres første hold i SBU's turnering - Efter at i flere år kun havde deltaget i arrangerede kampe og stævner. Holdet bestod af borgere, karle og andre ansatte i byen.

  

HIC's første hold i SBU - 1929

I 30'erne var HIC's kvinder i markhåndbold blandt de bedste på Sjælland - Københavnerne var stadigvæk i en klasse for sig selv.

HIC's stærke håndboldkvinder (markhåndbold) - Håndbolden som vi kender i dag blev nedlagt i HIC i 70'erne - Et forsøg på at genetablere håndbold i HIC mislykkedes i 1980. Siden har det ikke været aktuelt.

I flere årrækker rådede HIC kun over et fodboldhold - Tit var man ved at nedlægge klubben, da man havde svært ved at stille hold (flere var inde som soldat). I 1962 kom et helt hold fra Måløv og meldte sig ind i HIC og det var vendepunktet for klubben. Sidenhen er der hold fra andre klubber der har meldt sig ind i HIC, så man hele tiden har kunnet mønstre 2-3 hold på seniorplan.

HIC'ernes sjællandsseriehold i 2018

Fodboldfitness blev indført i 2014

I dag har HIC ca 650 medlemmer

 • I 1966 vinder HIC deres første pokal under SBU, da man vinder Serie 4 pokalen. 
 • I 1973 vinder HIC deres første Sjællandsmesterskab, da man suverænt vinder serie 4.
 • I 1980 laver HIC et struktureret ungdomsarbejde, som afløser for 60- og 70'ernes ungdomarbejde og sidenhen er klubben kun vokset.
 • I 1985 kommer der pigefodbold på programmet og idag har man både senior og ungdom.
 • I 1996 genoptages gymnastik for kvinder i HIC - Sidenhen er herrene også kommet med.
 • I 2004 klippes snoren til et helt nyt anlæg med omklædningsrum og klubhus.
 • I 2014 Opretter klubben fodboldfitness for kvinder med stor succes.
 • I 2017 Rykker HIC's bedste herrehold op i Sjællandsserien - Den højeste placering i klubbens historie.
 • I 2017 Opnår HIC's bedste kvindehold at komme blandt de sidste 16 hold i pokalturneringen.
 • I 2018 Opretter klubben en Floorball afdeling, som starter på hyggeplan.
 • I 2019 Indføres motionsfodbold for mænd

 

HIC's logo'er gennem tiderne.

              1929                                       1934                                   Nuværende