Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 24. oktober 2017

image
Bestyrelsen
29. december 2017 kl. 16:21
Følg med i din klub - læs referatet fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde 24/10-2017

 

Referat: (Referant Nicolai Hermansen (NH))

 

Til stede: Søren Burchall (SB), Niels Vibe (NV), Martin Dalsager (MD), Carsten ’Poppe’ Hansen (Poppe), Nicolai Hermansen (NH), Anders Fabild (AF), Morten Ulrik (MUJ), Varny Jensen (VJ), Tina Larsen (TL),   ((Jens ’Pist’ Mortensen (Pist) )(Senere))

 

Afbud: John Bødker (JB)

 

Dagsorden:

 

 1. Opfølgning på udeståender fra sidste møde
 2. General drøftelse af rammer/begrænsninger for aktivitetsniveau/medlemstal i de forskellige afdelinger – herunder muligheden for f.eks. udvidelse med hold med ren motionsbold for voksne mænd samt om løsninger til håndtering af pladsudfordringer særligt på banerne
 3. Status på økonomi og kontingentbetaling
 4. General drøftelse af udfordringer med at rekruttere og fastholdelse af trænere til særligt ungdomsafdelingen – Morten og Nicolai fremsender evt. som aftalt oplæg til drøftelsen
 5. Drøftelsen af plan for fremtidig bemanding på centrale ledelsesposter – i forlængelse af Finns død og Morten Ulriks udmelding om stop ungdomsformand til generalforsamlingen
 6. Status på projekt ny Klubbygning
 7. Status på årets træner-leder arrangement
 8. Bordet rundt

  

 1. Ingen bemærkninger
 2. NV gjorde opmærksom på at vi skal overholde aftalen med kommunen om at HIC ikke må blive større end vi er.
  AF tilføjede nogle spørgsmål – Hvornår er vi nok? Og forslog at vi nedsatte en udvalgsgruppe som kunne skitsere rammerne så vi kan belyst udfordringen. Hvad er de praktiske udfordringer samt ”at alle kender alle-problemet” og hvad er tiltrækningskraften. Skal HIC havde indmeldelsesgebyr og ventelister? Bestyrelsen blev enige om at nedsætte en udvalgsgruppe: Gruppen blev TL (Som udvalgansvarlig) AF (fra senior), NH (Fra ungdommen) og NV som betyrelsesansvarlig
 3. Vi gennemgik på mødet kontingent-mangel og regnskaber for
 • Fodboldskole: Hænger godt sammen med de sidste par år. Et godt samarbejde imellem de 3 Albertslund klubber.
 • Sommerfest: Gav et underskud matchende budgettet. Festen blev en stor succes med DJ David og Lune Larsen.
 • Lions CUP: Gav et minus på 25.000 som dækker tilmeldingsgebyr og deltagelse af trænere/ledere
 • Stævne: Vi snakket bla. om at cafeen skal udgå fra stævnets oversigt og kun være selvstændigt stævne, uden indtægter/udgifter for cafeens salg/indkøb. Generelt om stævnet var et mindre underskud på 2200kr. Underskuddet kunne havde været vendt hvis mængden af de indkøbte t-shirts havde været mere passende.  

Generelt om regnskaber snakkede vi om at det kunne være rart hvis man kunne se budgettet samtidig med så vi kan holde de to ting op imod hinanden.  

Kontingent: Et stort udestående som nok skyldes usikkerheden omkring hvor langt vi er i processen som gik i stå ved Finn Nielsens død. Det blev aftalt på mødet at MD rykkede alle. 

 1. Udskudt til næste møde
 2. Vi gennemgik emner som kunne overtage Finns opgaver - Et forslag er Henning Skov Jensen som SB ville kontakte. Andre emner er også på tale.
 3. SB og AF har holdt møde med politikerne i kommunen omkring ny bygning bestående af omklædningsrum/opbevaringsrum samt et alt-muligt-rum. Der skal lyde en stor tak til partierne for at have tid til en snak omkring fremtidens HIC.
  Vi gennemgik udviklingen på HIC konti over det sidste år og blev enige om at sidesætte et større beløb til nybygningen.
 4. Der er blevet aftalt et møde i udvalget
 5. TL skal deltage i et trænerseminar omkring FF
  MUJ: Arbejder pt. på at dele U6 og U7 op så de ældste kan kører som en årgang alene.
  AF: HIC sender pt 65 spillere, trænere/ledere og partnere afsted til 2018-turen til Tyrkiet. I næste uge bliver det årlige sponsorarrangement afholdt – Denne gang skal vi se Linie 3’s juleshow i Albertslund Musikteater. Kvindesenior spiller pokalkamp imod OdenseQ d. 9/11 på Glostrup stadion. NH og MUJ griller og sælger øl/vand til kampen. AF har præsenteret priser på en ny container samt været i dialog med Albertslund stadion omkring placering.
  MD: Har bestilt en serviceforsikring til dankort terminal så hvis den skulle gå i stykker så kan vi få en ny allerede dagen efter.

VJ: De gamle holder julefrokost d. 10/11 og kan derfor ikke deltage i årets idrætslederfest. VJ er i snak med Kasper Jensen og Andreas Barnewitz om at starte et nyt oldboys hold til foråret.

Pist: Har intet yderligere

NV: Kampprogram for vintersæson er lavet færdigt

Poppe: Udendørsgrillen er ”død”, bestyrelsen blev enige om at den ikke skal repareres. Torsdags-mad er en udfordring i at mange ikke mener det er nødvendigt at bestille. Derfor foreslog bestyrelsen at sætte en højere dagspris hvis man ikke har forudbestilt. Det arbejder cafeudvalget videre med.

NH: Foreslog at få kigget på det udvendige grafiske design på cafeen.  Der er alt for mange forskellige klistermærker/diverse papirere med priser. Osv.  Det var ikke noget bestyrelsen ville arbejde videre med, men NH skulle være velkommen til at komme med en ny løsning. NH ville arbejde videre med Ideen om at lave et e-sport setup i HIC. Bestyrelsen syntes det lød som en god ide og glæder sig til og hører mere. NH kunne derudover infomere om at han havde deltaget på et seminar afholdt af SBU omkring fastholdelse af frivillige. Og fik bla. ideen til at HIC laver en såkaldt fælles kampdag i Maj hvor så mange hold som muligt spiller hjemme på samme dag. Alle kampene kunne spilles ved bjerget hvor der så kunne være grill, salg af øl/vand samt diverse aktiviteter. Bestyrelsen syntes det var en god ide.

Næste møder:

 

4/12-2017 & 17/1-2018 samt generalforsamling 26/2-2018