Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 17. januar 2018

image
John Bødker
03. februar 2018 kl. 15:22
Sidste referat inden generalforsamlingen

 

Referat af bestyrelsesmøde i Herstedøster IC den 17. januar 2018

 

Deltagere: Søren Burchall (SB), Nils Vibe (NV), Carsten ”Poppe” Hansen (CH),

Martin Dalsager (MD), Jens ”Pist” Mortensen (JM), Nicolai Hermansen (NH), Anders Fabild (AF)

Tina Larsen (TL), Varny Jensen (VJ), Morten Ulrik Kristensen (MU) og John Bødker (JB)              

 

Referant: John Bødker

 

Dagsorden

 1. Opfølgning fra sidste møde
 2. Videre drøftelse af oplæg fra arbejdsgruppe omkring rammerne for det fremtidige aktivitetsniveau/medlemstal i HIC – indspark på mødet fra arbejdsgruppe
 3. Status på 2017-regnskabet
 4. Oplæg til organisering af ungdomsledelsen efter Mortens stop som ungdomsformand på generalforsamlingen – oplæg fra Nicolai
 5. Planlægning af generalforsamlingen – dagsorden med noter vedhæftet
 6. Drøftelse om regler for udmeldelse af HIC samt skæringsdatoer for indmeldelse med reduceret kontingent – oplæg fra Martin
 7. Status på projekt Ny klubbygning
 8. Vores deltagelse i det kommende idrætsråd i Albertslund kommune (infomøde på torsdag d. 18.1 kl. 17.00 samt valgmøde d. 1.2 kl. 17.00)
 9. Vores deltagelse i DBU Sjællands delegeretmøde d. 3.2
 10. Bordet rundt

 

1) VJ har talt med de involverede parter og ville sørge for at et hold stillede op til indendørskampene – Dette er dog ikke sket. Bestyrelsen acceptere ikke mere at man tilmelder hold og ikke deltager.

NV sørger for tilmeldinger fremover, da HIC får bøder ved udeblivelse – MD meddelte at HIC havde betalt 12000 kr i bøder i 2017. Der SKAL strammes op ved afbud og manglende udfyldelse af holdkort.

AF spurgte ind til bødetaksterne – MD vendte tilbage senere i mødet og fremviste taksterne.

 

2) af TL, NH, AF og NV

De nye tiltag skal startes op ved sæsonstarten på græs. Bestyrelsen holder møde lørdag den 11/2 kl. 9.30 – Indkaldelse sendes ud snarest.

 

3)SB har søgt om kontingenttilskud fra kommunen, dette er bevilliget. Spørgsmålet er hvordan vi får inddrevet kontingentet på de drenge/piger som ikke har den fornødne forældreopbakning.

MD afslutter regnskabet for 2017 som nu skal godkendes af klubbens revisorer.

 

4)

Morten Ulrik stiller ikke op til valget som ungdomsformand ved den kommende generalforsamling. NH stiller op til valget som ny ungdomsformand – Han går i gang med at få lavet sit hold af koordinatorer m.m – NH vender tilbage med holdet. Bestyrelsen spurgte indtil opgaverne som ungdomsformand, nu når uddannelse står for døren. Dette mener NH godt kan kombineres. 

5)

En enig bestyrelse kom frem til de nye kontingentsatser – Beløbene er incl. forsikring

 • U5-U9 625kr
 • U10-U13 800kr
 • U14-U19 925kr
 • Senior 1075kr
 • 8-mandssenior 925kr
 • OldBoys m.fl 925kr
 • Fodboldfitness 550kr
 • Gymnastik 675kr
 • Passive 175kr

Bestyrelsen overvejer indførelse at et indmeldelsesgebyr på 300kr hvor en tøjpakke er inkluderet. Men der er en udfordring med afviste certifikater.

 

6)

SB informerede at Albertslund kommune, DBU og lokalanlægfonden har støttet med 180000 kr til rådgivning af projektet om omklædning til piger/kvinder – HIC støtter op med 50-75000kr i projektet. Rådgivningsfirmaet Kindgart står for projektet. Intro den 30 januar 2018. Første workshop er den 6. februar 2018 kl. 18.30.

Kindgart slutter projektet sidst i april 2018 – Forhåbentlig påbegyndes byggeriet sidst i 2018.

7)

MD meldte sig under fanen til 100 års jubilæum

JB Årsnyt er udkommet, desværre havde der sneget sig lidt fejl ind – Disse rettes og den reviderede udgave sendes ud på nettet.

Skal holde foredrag på Damgårdshave om HIC’s historie den 12 marts kl. 1900-2100 – Tilmelding via Lokal historisk samling. Trænere og leder kan ikke blive opretter af træningskampe via kluboffice.

TL Har fået en forespørgelse fra Albertslund Sundhedscenter om idræt i forbindelse med genoptræning (fodboldfitness) I første omgang kan dette tilbydes til kvinder og HIC er ikke afvisende at lave et hold for herre. TL går videre med sagen

AF Norva24 stopper som sponsor – De vil revurdere deres midler og vende tilbage med et nyt tiltag.

Heidi’s Bier bar er ny sponsor.

Succes med træner/leder arrangementet hvor Troels Bech gav et godt indblik i jobbet som sportsdirektør i Brøndby IF

Seniorafdelingen starter op den 27 januar 2018.  

SB Vintertræningsplan 2 fra sidste uge i januar blev udleveret.

Ansøgt om haltid de næste 2 år

I samarbejde med vores sponsor SportyMe tilbydes tøjpakke til 11-mandsholdene i ungdomsrækkerne.

HIC er klar til Holland i påsken – over 100 ungdomsspillere deltager.

HIC er blevet tilbudt en fotopakke a’la skolefoto – HIC har sagt nej tak.

 

SB og NH deltager i DBU’s delegeretmøde.

 

Det var alt

 

Vi ses til generalforsamlingen den 26 februar 2018