Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 15. august 2018

image
John Bødker
23. august 2018 kl. 15:57

Referat af bestyrelsesmøde i Herstedøster IC den 15. august 2020

 

Deltagere: Søren Burchall (SB), Casper Beck (CB), Martin Dalsager (MD), Jens ”Pist” Mortensen (JM), Anders Fabild (AF), Tina Larsen (TL), Varny Jensen (VJ), Stine Jensen (SJ) og John Bødker (JB)

Afbud: Nicolai Hermansen (NH) og Nils Vibe (NV)

Referent: John Bødker

Dagsorden

 

  1. Evaluering af afslutningsfesten
  2. Status på økonomi og kontingentbetaling
  3. Hvordan arbejder vi med at rekruttere frivillige til HIC
  4. Første planlægning af vintersæsonen – Herunder særlige ønsker til træningstider
  5. Regler ved målaktierne
  6. Bordet rundt
  7. Datoer for de næste møder

 1)

SJ/CB: afslutningsfesten var som sædvanlig rigtig god og festlig. Næste år overvejer man at lave et tema og måske sætte forventningerne lidt ned og gemme beløbet til vores 100 års fest. Beløbet for entre skal hæves lidt, så økonomien hænger bedre sammen. Bartenderne vil gerne have en større bar – den bestilles hos Carlsberg. Stor succes ved oprydningen om søndagen. Afslutningsfest 2019 bliver den 15 eller 22. juni – festen starter kl 17.00

2)

MD Kunne berette at medlemmer med manglende betaling af kontingent vil blive spærret i den første uge i september, så man er udelukket fra kamp. PT skyldes der 135.000 kr i kontingent – Det anbefales at medlemmerne betaler over betalingsservice. Betalingsservice bliver reklameret på hjemmesiden. Økonomisk ser det flot ud i HIC. I forbindelse med kontingent rabat er det meget svært at lave faste rammer. For økonomisk trængte medlemmer kan en eventuel aftale laves af MD, SB, NH og AF – Det skal anvendes med omtanke.

3)

Vi skal være mere kontaktsøgende i forhold til hvervning af nye ledere/hjælpere – små og store opgaver skal løses. JM tager kontakt til torsdagsmotionsholdet med tanke om at de ser træning og kampe og kontakter voksne med henblik på at udfører frivilligt arbejde i HIC. Bestyrelsen bakker op om tiltaget og vil også være deltagende.

Vi vælger ikke at deltage i DBU seance om hvervning.

4)

Alle skal spille indendørs – futsal skal op at kører også på seniorplan.

 

5)

DBU skriver at nogle klubber ubevidst bryder loven i forbindelse med lotteri og banko. VJ og NV undersøger om hvordan vores målaktier bliver godkendt.

6)

AF - trænerteamet på 1ste herresenior har forlænget aftalen til udgangen af 2020.

4 nye spillere + 3 gamle er vendt tilbage til 1ste holdet.

7 september er der lokalopgør mod AIF i sjællandsserien – cafeudvalget er på.

2. herresenior har fået Per Møllekær som assistent – Magnus Haarh holder en pause, men vender tilbage.

Kvindesenior – større opbakning fra medlemmerne. Vil man spille eller hygge. Evalueres til marts 2019. I HIC er man klar over hvor vigtigt det er at have kvindesenior også uden for banen, hvor de er meget arrangeret i det sociale liv.

Banerne ser flotte ud – der er brugt en formue på at gøre dem klar fra kommunen.

Priotering af bane 1 - Pist og SB taler sammen om disponering af kampe på bane 1 hver uge.

Badning efter kamp og træning – mange ungdomshold udelader dette. Når de rykker op som senior er der mange der stopper da man ikke er vandt til dette. Vi skal gøre medlemmerne opmærksomme på dette, at det er en vigtig del af at være et hold i omklædningsrummet.

Det overvejes om der skal købes et par store kabeltromler der kan bruges som barbord på terrassen.

Vi har fået en ny medarbejder som er i virksomhedspraktik – Benjamin arbejder 8 timer om ugen i 13 uger.

Træningslejren i Tyrkiet bliver ikke til noget i 2019.

CB – Rengøring i omklædningsrum efter træning og kamp SKAL udføreres, vi har desværre set at mange hold ikke sørger for at gøre rent efter brug - Fodboldstøvler er NO GO i omklædningesrummet. Ved mangelfuld rengøring skal SB informeres. Niels Clausen har sendt billeder som dokumentation.

 JB – Fødevarestyrelsen har været på besøg og vi har forsat en elitesmiley. Mappen med egenkontrol opdateres.

 MD – Momsregnskabet skal sendes ind – regninger før den 15/6 skal sendes NU.

 JM – Det anbefales at vi investerer i et klimaanlæg til cafeen da det er svært at lufte ordentligt ud. Tit har vi 40 grader og det kan vi ikke tilbyde de ansatte i cafeen.

David Beisheim kommer med et tilbud på mixer og mikrofon som kan bruges ved kampe og stævner.

TL – Stævnet for fodboldfitness ønskes afviklet på bane 1 nu hvor ungdomsstævnet ikke bliver til noget.

SB – Florball kontingent er fastsat.

Fast rengøring hver søndag med start den 19/8

Vi er presset på tiden 18-18.30 om torsdagen – Der findes en løsning.

8)

Onsdag den 19/9   kl. 17.30

Onsdag den 14/11 kl. 17.30

Onsdag den 19/12 kl. 17.30

Det var alt - Referent John Bødker