Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 14 november 2018

image
John Bødker
03. december 2018 kl. 00:40

Referat af bestyrelsesmøde i Herstedøster IC den 14. november 2018

 

Deltagere: Søren Burchall (SB), Casper Beck (CB), Nils Vibe (NV), Martin Dalsager (MD), Jens ”Pist” Mortensen (JM), Nicolai Hermansen (NH), Anders Fabild (AF), Tina Larsen (TL), Varny Jensen (VJ), Stine Jensen (SJ) og John Bødker (JB)

Referent: John Bødker

Dagsorden

 1. Opfølgning på referatfra sidste bestyrelsesmøde
 2. Status på regnskab mm.
 3. Status fra afdelingerne
 4. Planlægning af træner-lederarrangement
 5. Henvendelse fra cykelklub om brug af klubhuset mm. – se vedhæftet
 6. Datoer for kommende bestyrelsesmøder.
 7. Plan for ledelse af ungdomsafdelingen og håndteringen.
 8. Planlægning af næste års generalforsamling – hvem er på valg og har vi forslag til behandling
 9. Nybyggeriet
 10. Bordet rundt

1)

NV gennemgik reglerne for lotteri og bestyrelsen tog forklaringen til efterretning.

2)

MD kunne fortælle at der er en meget lille restance i kontingentet. Overvejer at betaling af kontingent fremover skal ske ved oplysning af betalingskort, så trækkes pengene automatisk – Der vil selvfølgelig komme et varsel. Ikke betalende medlemmer vil automatisk blive udelukket fra kamp.

 • Økonomien ser rigtig flot ud og vi kommer ud med et overskud.
 • En del nye medlemmer har meldt sig ind i HIC
 • Henning forsætter tjansen med indmeldelser og rykkere.
 • Haft møde med Floorball om kontingentsatsen – De spillere som skal betale kontingent syntes at beløbet var for højt.

SB mente at 1x550kr årligt var på sin plads – Man var samtidig dækket af HIC’s ulykkesforsikring og HIC ville stå for indkøb af udstyr. Når man er en del af en klub betaler man til fællesskabet. MD vil forsætte dialogen med Morten Ulrik fra Floorball.

3)

Der blev foreslået at NV tager kontakt til DBU om at HIC vil have en pigedag i HIC – Det vil sige at samtlige pigehold spiller kamp samme dag – med de yngste først og så slutte af med kvindesenior. Vi henvender os til vores sponsorer der kunne have interesse i at støtte sådan en dag. Dette iværksættes med det samme.

VJ Oldboys har nu så mange spillere, at man opretter et 8-mandshold sideløbende med 11-mands holdet.

Der opstartes et fodboldfitness hold for herre til foråret 2019 – Varny Jensen står for opstarten med hjælp fra DBU-konsulent. Der vil blive opdelt i 30+ og 55+

Gymnastikken har godt fat og der er næsten overfyldt på herresholdet. Indendørstiden til Oldboys skal bruges, VJ tager fat i trænerne.

NH kunne berette at ungdom nu har 57 trænere/ledere – dette er en fremgang på 12 i forhold til 2018.

U16 Drenge skal have ny træner – der ledes efter en løsning.

U17-2 Drenge træner kun én gang om ugen.

Der er lidt udfordringer i pigeafdelingen da de er blevet rigtig mange – Kan godt bruge flere trænere og hænder. Der arbejdes på løsninger. Bestyrelsen blev enige om at nedsætte en gruppe der skulle komme med tiltag for at fastholde og tiltrække trænere i HIC.

SJ bedes tale med kvindeseniors målmand Josephine Hörup om at indgå i målmandstrænergruppen, så hun kunne tage sig af vores målmænd i pigeafdelingen

Fysioterapeut har været på besøg og underviste ungdomstrænerne i fysiske øvelser så vi undgår mange af skaderne. Ved næste kursus vil fodboldfitness blive inviteret.

AF Kvindesenior spiller i serie 1 til foråret – 8-mandsholdet sikrede sig oprykning.

Jesper Bang-Madsen valgte at stoppe med 1ste kvindesenior – Simon A. Nielsen overtager, hvis han kunne vente med at starte den 1.februar 2019 – Dette blev opfyldt. Magnus Haarh skulle være startet samtidig, men man kunne ikke blive enige om indholdet i aftalen – Der ledes efter en erstatning.

Max stopper som træner på 3 herresenior – Han har været et friskt pust og HIC vil meget gerne finde en anden funktion til ham.

Banerne på gartnerigrunden er i super stand. Jordvolden bliver sandsynligt fjernet. Der arbejdes på et vandingsanlæg ved banerne.

”Pukkelpisten” på vores p-plads bliver ordnet inden sæsonstart.

Der arbejdes på en fælles kampdag i den kommende sæson for herresenior og U17 drengene.

4)

Træner/lederarrangementet bliver et aftenarrangement den 30 januar med DBU’s formand Jesper Møller som foredragsholder – Pkt 2 på dagen bliver en gennemgang af vores nybyggeri ved Søren og Anders.

5)

SB har fået en henvendelse fra cykelklubben Ventoux som gerne vil bruge vores klubhus fire gange i løbet af vinteren. Der er tale om den 20/1, 24/2, 10/3 og 17/3. Bestyrelsen vedtog at cykelholdet var velkommen i klubhuset – Søren og John tager kontakt om de videre formalia. 

6)

Det blev vedtaget at sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen bliver mandag den 28 januar kl 17.30

7)

Der bliver ikke det store at gøre i perioden

8)

Alle ønsker at forsætte bestyrelsesarbejdet – De opstillede skal dog vælges af generalforsamlingen iht vedtægterne. Generalforsamlingen bliver den 18 februar 2019 kl 19.00

9)

Søren fremviste et fantastisk oplæg fra Keingarten – Prisen er dog 22,5 mill kr – Bestyrelsen vedtog at forsætte med arbejdet.

10)

SB HIC er udtaget til revision – roste kasseren for et fremragende arbejde i denne forbindelse. Vi er klar. 

Der indføres indmeldelsesgebyr på 300 kr som udløser en velkomstpakke – Søren arbejder videre. 

Der SKAL ikke være nogen HIC-fest samme dag som idrætslederfesten.

VJ melder afbud til næste bestyrelsesmøde

JM Zumba afdelingen lukker ned til januar – Ved ikke om der skal findes en ny mulighed.

NH Det voldsomme buskads på gartnerigrunden bør klippes – Fabild tager fat i kommunen.

SJ, CB, TL, AF, MD havde intet at tilføje

Næste bestyrelsesmøder:

 • Onsdag 19. December kl 17.30
 • Mandag 28. Januar 2019 kl 17.30

Det var alt

Referent John Bødker