Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 1 maj

image
John Bødker
15. maj 2018 kl. 19:48
Der venter HIC'erne en kæmpe oplevelse den 17 juni

Referat af bestyrelsesmøde i Herstedøster IC den 1. maj 2018

 

Deltagere: Søren Burchall (SB), Nils Vibe (NV), Martin Dalsager (MD),

Jens ”Pist” Mortensen (JM), Nicolai Hermansen (NH), Anders Fabild (AF)

Tina Larsen (TL), Varny Jensen (VJ), Stine Jensen (SJ) og John Bødker (JB)

 

Afbud: Casper Beck (CB)

 

Referent: John Bødker

 

Dagsorden

 1. Opfølgning fra sidste møde
 2. Drøftelse Brug af opvisningsbanen jf. mail fra Anders d. 28. april
 3. Niels´ opgaver pga sygdom
 4. Status på projekt ny klubbygning
 5. Bordet rundt
 6. Dato for næste møde
 7. Evt.

 

1)

JB beklagede at referatet fra sidste møde ikke var udsendt, da notaterne var bortkommet. Mødet bar præg af workshop klubhus og derfor nåede vi ikke ret meget.

TL havde fået opdateret bestyrelsesmedlemmernes opgaver/ansvar i HIC som var udsendt på mail.

 

2)

AF beklagede sig over, at alt for mange kampe blev spillet på bane 1, især efter en ihærdig indsats fra kommunens folk i at få klargjort banen, som i øvrigt stod flot til sæsonstarten.

I HIC må vi desværre erkende at vi er blevet væsentlig flere medlemmer i løbet af de sidste 5 år som skal spille på banen.

En enig bestyrelse vedtog at 8-mands kampene i foråret bliver flyttet væk fra bane 1 – Men JM tager hele tiden bestik af banen, så disse kampe eventuelt kan afvikles på skift. På de øvrige hold skal træner/leder tage en vurdering om der kan spilles på banen – Ved vandpytter på bane 1 MÅ DER IKKE spilles. I seniorafdelingen tager AF en vurdering i forhold til vores bedste seniorhold.

Bane 2 på gartnerigrunden er stadigvæk ikke egnet til kamp, men kan bruges til træning. AF og SB er i dialog med kommunen om udbedring af banen.

3)

SB fortalte om situationen omkring Niels fravær grundet sygdom.

En nødplan om rengøring iværksættes – Der forespørges hos flere afdelinger om hjælp til denne opgave.

Der opsættes skilte med en indskærpelse om rengøring af fodboldstøvler, så vi kommer tilbage til de gamle dyder om at passe på vores anlæg.

Tøjvask på 1. herresenior iværksættes af spillerne selv, Kim Rasmussen tømmer og kommer tøjet i tørretumbler.

Torsdagsmotionisterne sørger for indhegning af bane 1 i forbindelse med hjemmekamp i Sjællandsserien.

4)

SB og arbejdsgruppen har modtaget et nyt oplæg om en overbygning på eksiste3rende bygning. Meget spændende, men budgettet var noget højere end forventet (20 mio. kr) – Gruppen har bedt om en plan B.

5)

SB har fået en spændende forespørgsel fra Brøndby IF’s Superligahold om en træningskamp i Herstedøster den 17 juni som optakt til deres nye sæson. En enig bestyrelse bakkede op om seancen – Mere herom senere, men det bliver stort.

Turen til Holland for ungdom blev, trods problemer fra arrangørerne, en god tur med økonomisk kompensation fra arrangør.

Fordeling af indendørstider er ikke faldet ud som vi regnede med. Efter den første fordelingsnøgle i forhold til størrelse, mente AIF alligevel at de skulle have mere indendørstid og det skulle foregå på Herstedøster skole. AIF har nu fået tildelt onsdag kl 16-20. SB og AF tager dette op med Ole Lindholdt og idrætsrådet.

HIC opretter en ny afdeling med floorball – Morten Ulrik er kontaktperson. HIC indkøber udstyr og kontingentet bliver det samme som gymnastik. Floorball er kommet på hic.dk

TL kunne berette at kvindesenior og fodbold fitness har et godt samarbejde. I øjeblikket huserer to FF spillere på KS 8-mandshold, hvor den ene endda er topscorer.

NH 8 hold i U10-U13 deltager i Lions Cup i Kalundborg i pinsen – 105 deltagere.

Man har nu lavet en mere fleksibel målmandstræning, så trænere og målmænd får det maksimale ud af træningen.

 • U15-U17 Drenge trænes af Søren Hansen
 • U14-U16 Drenge trænes af Torben Holmbæck
 • U12-U13 Drenge trænes af Rasmus Munk
 • U11 Drenge trænes af Peter Dohlman
 • U11-U14 og U16 Piger trænes af Peter Dohlman

NV Mange kampændringer, men det er intet problem.

AF Der er nu salg af målaktier – så bare kom i gang

Kvindesenior havde taget turen til Kolding for at overværer kvinders pokalfinale og samtidig få overrakt prisen som det bedst placerede seriehold i pokalen. DBU betaler for turen.

Festteltet til afslutningsfesterne er bestilt.

U17 drengene får mulighed for at træne med 1ste senior om mandagen. Der vil blive taget 3-5 drenge op ad gangen.

19 maj har Herresenior 3 kampe på programmet – Formiddagskampen er lokalbraget i Sjællandsserien mod naboerne fra Glostrup. Der skal forventes ekstra indkøb til cafeen.

Bestyrelsen tog fat omkring arbejdet med udsatte børn og unge som spiller i HIC.

Løbeholdet i HIC er lukket ned og fjernet fra hjemmesiden og facebook.

Der arbejdes på en løsning omkring opstart af cykelholdet igen.

JB kunne berette at udsmykningen af cafeområdet snarest vil være færdiggjort.

Der vil blive lavet en mappe i cafeen med allegener og andre ting som er vigtige i forhold til arbejdet som cafemedarbejder. Medarbejdere vil snarest blive indkaldt til møde og gennemgang af opgaver på en vagt.  

JM mange har stadigvæk svært ved udskiftning af fustager og rengøring af fadølsanlægget – Personalet skal oplæres i dette.

Kontakter Carlsberg om reservedele til det gamle fadølsanlæg.

VJ godt gang i samtlige afdelinger

MD Der skyldes pt 71000 kr i kontingent – Skyldnere spærres, så de udelukkes fra kamp. Trænere bør være opmærksom på dette.

6)

Næste bestyrelsesmøder:

 • 6 juni kl. 18.00
 • 15 august kl 18.00

Det var alt

Referent John Bødker