Menu

Indkaldelse til Generalforsamling

image
Bestyrelsen
02. januar 2019 kl. 23:23
Sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag den 18 februar 2019. HIC byder bagefter på lidt mad og drikke samt hyggelig snak med andre HIC'ere. Ses vi ?

Ordinær generalforsamling 18. februar 2019

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Herstedøster Idræts Club, mandag, den 18. februar 2019.

Generalforsamlingen holdes i klubhuset og starter kl. 19.00.


Dagorden for generalforsamlingen, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent:
                                                                                                                                   

  1. Beretning fra formanden
  2. Beretning fra Udvalg
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg

           1) Til hovedbestyrelsen

                Valg af formand (kun lige år) 

                Valg af kasserer (kun i ulige år)

                Valg af næstformand (kun i ulige år) 

                Valg af 1 menigt medlem (kun i lige år)  

                Valg af 1 menigt medlem (kun i ulige år) 

                Valg af minimum 1 suppleant (hvert år) 

           2) Til Udvalg

                Valg af seniorformand (hvert år)

                Valg af ungdomsformand (hvert år) 


           3) Til revisor og revisorsuppleant 


           4) Valg af fanebærer 

        6.     Eventuelt                                           


For børn under 18 år, kan én af forældrene stemme, hvis barnet ikke er i restance med kontingent.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden, senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

NB! 

Bemærk:

Efter generalforsamlingen er HIC vært ved et mindre traktement. Såfremt du ønsker at deltage i dette, kontakt da venligst Søren Burchall på tlf. 29 66 45 55 eller på mail: sbur@hic.dk