Menu

Verner ”Post” Hansen æresmedlem og længstvarende medlem af HIC er efter sygdom afgået ved døden

image
Søren Burchall
18. august 2019 kl. 22:07
HIC har med sorg modtaget melding om, at klubbens æresmedlem Verner "Post" Hansen er afgået ved døden. Verner bisættelse fra Glostrup kirke torsdag d. 29. august kl. 11.00

HIC’s længstvarende medlem og æresmedlem Verner ”Post” Hansen er efter sygdom afgået ved døden. Verner blev som spiller indmeldt i HIC tilbage i midten af 1950’erne, og har om nogen været en del af HIC’s rejse fra lille landsbyklub fra et Herstedøster med landbrug, gartnerier og et aktiv butiksliv, til nutidens HIC med fortsat base i Herstedøster, men med medlemmer fra hele den nordlige del af Albertslund, som slet ikke eksisterede, da Verner blev indmeldt i HIC.


Verner i datidens blå-hvid stribede HIC-tøje i 1957.

Verner var selv aktiv på banen, hvor han trak i den blå trøje til mange 1. holds kampe, og fortsatte på oldboysholdet, indtil bentøjet ikke kunne klare mere.

Uden for banen har Verner på flere fronter ydet en mangeårig og flot indsats i HIC. Tilbage i 1959-1961 sad Verner i bestyrelsen, men det var særligt som holdleder for både senior og oldboysholdene, at Verner ydede en kæmpe indsats.  For sin indsats for HIC blev Verner udnævnt som æresmedlem i forbindelse med klubbens 70 års jubilæum i 1990.

Verner bevarede interessen for HIC, og fulgte med i både resultater og udviklingen i klubben.  Verner bidrog med stor interesse, i arbejdet med at samle HIC's historie, hvilket vi alle kan få glæde af, når HIC i 2020 runder 100 år. Indtil sygdom gjorde Verner mindre mobil, bevarede Verner en god kontakt til gruppen af rutinerede HIC’ere, som oppe i alderen holder fast i livslange venskaber.

Vernes har altid af mange været en afholdt person, som mange HIC’ere med glæde har kaldt en god kammerat. HIC vil naturligvis deltage, når Vernes bisættes fra Glostrup gamle kirke torsdag d. 29. august kl. 11.00.

Fra HIC går de varmeste tanker til Vernes familie.

Æret være Verner ”Post” Hansens minde