Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 4. december 2017

image
Bestyrelsen
29. december 2017 kl. 16:29
Følg med i din klub - læs bestyrelsens referater

Referat af bestyrelsesmøde i Herstedøster IC den 4. december 2017

 

Deltagere: Søren Burchall (SB), Nils Vibe (NV), Carsten ”Poppe” Hansen (CH),

Martin Dalsager (MD), Jens ”Pist” Mortensen (JM), Nicolai Hermansen (NH), Anders Fabild (AF)

Tina Larsen (TL), Varny Jensen (VJ) og John Bødker (JB)

 

Afbud: Morten Ulrik Kristensen               

 

Referant: John Bødker

 

Dagsorden

 1. Opfølgning fra sidste møde
 2. Drøftelse af oplæg fra arbejdsgruppe omkring rammerne for det fremtidige aktivitetsniveau/medlemstal i HIC
 3. Første drøftelse af plan for HIC’s 100 års jubilæum i 2020
 4. Status på økonomi/regnskab og udestående kontingentrestancer samt drøftelse af hvordan vi fremover arbejder med budget/regnskabsopfølgning
 5. Status på projekt Ny klubbygning
 6. Bordet Rundt

 

1)

SB

fortalte at Henning Skov Jensen har sagt ja til at overtage opgaverne efter Finn. JB sørger for at Henning får adgang til Klub Office.

 • HIC overgår til fuld digital indmeldelse.
 • Skæringsrammer for indbetaling af kontingent tages op ved næste møde.
 • Der skal findes en skæringsdato for udmeldelse – så vi har styr på kontingentindbetalingerne.

2) af TL, NH, AF og NV

Gennemgang af referat fra arbejdsgruppen vedrørende idekatalog og optimering af vores dagligdag i HIC. Følgende forslag blev fremlagt

Græs

 • Flere af den ældre ungdom, kan træne senere mandag og onsdag, eller kl. 17:00 tirsdag og torsdag.
 • Træning fredag og weekend (også tidligt morgen i weekenden).
 • Veteran/Grand Master bør spille kamp kl. 18:30 i stedet for kl. 19:00, da dette omklædningsmæssigt passer bedre med de unge, som er færdige med træningen kl. 18:30.
 • Ungdomskampe bør rykkes til fredag, lørdag og søndag. Giver mere plads og fleksibilitet på træningsbanerne og mulighed for, at også rene motionshold kan træne.

Indendørs

 • opsættes redskaber m.v. i baglokalet, således at spillerne kan opdeles, så nogle starter med at spille bold i salen, mens andre laver øvelser i baglokalet. Løbende skift med 2 eller flere hold. Dette gør, at der godt kan være 30 spillere til indendørstræning samtidigt, uden at det bliver kedeligt eller crowded.

Kunstgræs

 • Træning weekend og fredag – evt. tidlig morgen eller sen aften. Alle tider skal udnyttes.
 • Brug af minibane.
 • Skal de helt små have træningstider på kunstbanen (eller bør de i stedet koncentrerer sig om teknisk træning indendørs.
 • Kvinder bør have mindst 2 træningstider.
 • Træningstider for de gamle.

 

 • I nogle afdelinger bør der oprettes venteliste
 • Bestyrelsen skal tættere på de enkelte afdelinger
 • Årgang 2012 har meddelt at de ikke tager flere medlemmer
 • Vi skal udnytte vores baner maximalt – dvs at der kan blive tale om træning i weekenderne. Dette kan dog blive vanskeligt for senior afdelingen og de årgange der træner 3 gange om ugen.
 • HIC har 688 registret medlemmer
 • Kontakt til Herstedøster Skole om brug af skolens rekvisitter i gymnastiksalen.

Gruppen forsætter arbejdet

 

3)

JB fortalte at Simon A Nielsen og David Beisheim havde meldt sig under fanerne og der var sendt en skrivelse ud via facebook. ”Efterlysning” efter flere kommer også i det kommende Årsnyt. SB og AF kunne tilføje Kim Andersen, Poppe og Allan Nielsen til gruppen. NH meldte sig også til.

Der vil blive søgt diverse fonde til festlighederne og udgivelse af jubilæumsskrift i 2018 med hjælp fra lokalhistorisk samling på Egelundsvej.

 

4)

MD kunne berette at der pt er 35000 kr i kontingent restance.

Budgettet ser fint ud og der forventes et fint overskud.

Der er blevet oprettet en ny bankkonto med henblik på diverse fodboldture.

Kommende kontingent satser tages op til næste møde.

 

5)

SB Lokalanlægsfonden og DBU er ansøgt om midler til arkitekter og specialister der skal se på det speciale i omklædning til piger/kvinder samt fitness. HIC skal lægge det samme beløb.

Det forventes at tegninger på faciliteterne ligger klar medio marts 2018 – Derefter er det op til fondene at støtte projektet – Hvis fondene ikke støtter projektet, vil vi lave en ”almindelig” bygning.

 

6)

VJ

har sammen med Andreas Barnewitz lavet en FB-gruppe med henblik på et kommende oldboyshold – Indtil nu har 25 meldt sig under fanerne. Holdet er tilmeldt indendørsturneringen for seniorhold – derfor er der måske en årsag til at holdet udeblev fra den første kamp. VJ tager kontakt til holdet.

JB

er næsten klar med ÅRSNYT 2017- mangler lige nogle lovet artikler. Bestyrelsen blev enig om at bladet trykkes i 500 eksemplarer og samtidig kan læses på nettet.

Skal holde foredrag om HIC’s historie for medlemmerne af ALF på Damgårdshave den 12 marts 2018. Foredraget varer ca 2 timer incl en pause.

NH

anbefaler at holdene skifter holdsport ud med kampklar.

AF

Sportschefen i Brøndby IF, Troels Bech, kigger forbi træner/leder arrangementet i HIC den 13/1-2018. Mere info udsendes inden nytår.

 • 78 Herre- og kvindesenior m.fl drager til Tyrkiet på træningslejr i påsken
 • Stor ros fra sponsorerne for linje 3 arrangementet
 • Perioden i Albertslund’s idrætsråd slutter ved årets udgang – AF anbefaler at HIC stadigvæk skal være en del af denne.
 • Idrætsrådet har opnået mere idræt på politikernes bord.
 • Seniorafdelingen holder pause fra den 15/12-2017.
 • Nina Stenfeldt Jensen bliver assistent hos kvindesenior

SB

 • Der vil blive foretaget en slidsedræning på gartnerigrunden for at afhjælpe den megen regn på området.
 • Affaldssortering er ikke kommet i gang – Den nye affaldsgård skal have lavet vægge og port/dør – Kommunen rykkes.
 • U15 drenge har fået ny træner – Velkommen tilbage til Simon A. Nielsen
 • På vegne af Marianne Burchall takkede SB for blomster i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen.

 

Vi ses til næste møde den 17 januar 2018

 

Referent John Bødker