Menu

Referat af bestyrelsesmødet den 28. januar 2019

image
John Bødker, Bestyrelsen
16. februar 2019 kl. 23:07
Sidste referat inden generalforsamlingen.

Referat af bestyrelsesmøde i Herstedøster IC den 28. januar 2019

Deltagere: Søren Burchall (SB), Casper Beck (CB), Martin Dalsager (MD), Jens ”Pist” Mortensen (JM), Anders Fabild (AF), Nicolai Hermansen (NH), Stine Jensen (SJ), Varny Jensen (VJ)  og John Bødker (JB)

Afbud: Tina Larsen (TL) og Nils Vibe (NV)

Referent: John Bødker

Dagsorden

  1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  2. Gennemgang af årsregnskab m.m
  3. Planlægning af generalforsamling og vedtægtsændringer
  4. Mulige rygeregler i HIC – Kommunens oplæg
  5. Regler vedrørende lån af klubhuset
  6. Honorering af Nicolai
  7. Planlægning af træner/lederarrangement1
  8. Bordet rundt

1)

Intet

2)

MD gennemgik årsregnskabet

Det kommunale tilskud bortfalder i 2019 (Admin.tilskud)

Kontingentkørsel køres inden længe – MD fremsender medlemslister som skal gennemgås - Udmeldelser slette fra listen.

Mulighed for flere sponsorindtægter med OK-Benzin – MD kigger på det.

3)

Gennemgang af den kommende generalforsamling. Vi er klar 

4)

Albertslund kommune lægger op til et røgfrit fritidsliv – Idrætsrådet støtter op om dette. Bestyrelsen diskuterede oplægget for og imod – Diskussion vedrørende 1ste holdets hjemmekampe med mere end 300 tilskuere – Her talte bestyrelsen om opførelse af et rygeområde væk fra spillepladsen. Men var enige om, at det ville blive svært at håndhæve. Vi støtter dog op om kommunes oplæg

5)

Reglerne for udlån af klubhuset bliver strammet op og disse regler KAN ikke bøjes. Pris for lån af udstyr 750kr. Drikkevarer som vi har på lager SKAL købes i cafeen.

6)

Ældrerådet har forespurgt om HIC kunne være interesseret i at dele deres blad ud i Albertslund. For koordinering og udlevering af bladet, har HIC givet tilsagn til NH om godtgørelse for det store arbejde. HIC får et større beløb for arbejdet som kræver 25-35 hjælpere. Bestyrelsen pålagde NH om at undersøge om bladet var adressestemplet og var ruteinddelt. Bladet deles ud i marts og juni måned.

7)

Ca 50 personer har meldt sig til arrangementet – FLOT!                                                                                                                                    AF sørger for at bestille sandwich. SB sørger for lakridser til DBU’s formand

8)

AF: Foreningernes dag er aflyst i 2019 – Der ses på et nyt arrangement/format.

Albertslund kommune indfører en ungdomspris.

HIC’s P-plads bliver udbedret i løbet af vinteren.

Vores mobile fadølsanlæg bliver lavet af Carlsberg – JM tager fat i Carlsberg, så det kan sættes i gang.

Håber at vi har de smarte og flotte tromleborde klar til sæsonstarten.

NH: Rasmus Munk stopper som målmandstræner i HIC. Der er ikke fundet en afløser.

U16/17 drenge: Mange er stoppet eller flyttet til andre klubber, så vi har valgt at lægge de to årgange sammen – Vi har nu to hold. Jonas W. Sørensen står for træningen – AF kom med et indspark, at træner Jan Gluch fra 1ste senior vil komme ned og være med til at træne årgangen engang i mellem.

Mange trænere ønsker at få et DBU B1 trænerkursus – Et intern kursus koster mere end et ude i byen. Bestyrelsen undersøger nærmere om dette kan være rigtigt.

JM: Der arbejdes på at få et nyt Zumbahold op at stå – Man er ude at lede efter en ny instruktør.

SB: Ansøger Tuborg-fonden om penge til markise over grillstedet og kabeltromleborde.

Albertslund kommune laver temadag om overgreb. TL og SB deltager fra HIC

Floorball er blevet optaget som forening – HIC afgiver tiden i tumlesalen.

Vi har haft indbrud i skuret ved gartnerigrunden – Intet stjålet. Måske én person der ville have læ for vind og vejr, måske en overnattende.

 

John Bødker, referant