Menu

Indkaldelse til Generalforsamling 24. februar 2020

image
Bestyrelsen
05. januar 2020 kl. 16:10
Sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag den 24. februar 2020. HIC byder bagefter på lidt mad og drikke samt hyggelig snak med andre HIC'ere. Ses vi ?

Ordinær generalforsamling 24. februar 2020

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Herstedøster Idræts Club, mandag, den 24. februar 2020.

Generalforsamlingen holdes i klubhuset og starter kl. 19.00.


Dagorden for generalforsamlingen, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent:
                                                                                               

  1. Beretning fra formanden
  2. Beretning fra udvalg
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg

         1)  til hovedbestyrelsen
                  valg af formand (kun i lige år)
                  valg af kasserer (kun i ulige år)
                  valg af næstformand (kun i ulige år)

         2)  til den øvrige bestyrelse
                  valg af 1 menigt medlem (kun i lige år)
                  valg af 1 menigt medlem (kun i ulige år)
                  valg af minimum 1 suppleant (hvert år)

         3)  til udvalg
                  valg af herreseniorformand (hvert år)
                  valg af ungdomsformand (hvert år)
                  valg af pige-kvindeformand (hvert år)
                  valg af voksenmotionsformand (hvert år)

         4)  til revisor og revisorsuppleant

         5)  valg af fanebærer

     6. Eventuelt

For børn under 18 år, kan én af forældrene stemme, hvis barnet ikke er i restance med kontingent.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden, senest 7 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

NB! Bemærk:

Efter generalforsamlingen er HIC vært ved et mindre traktement. Såfremt du ønsker at deltage i dette, kontakt da venligst Søren Burchall på tlf. 29 66 45 55 eller på mail: sbur@hic.dk